«Målet er å få flere norske helsebedrifter ut i internasjonale markeder»

Potensialet i helsenæringen er stort, både nasjonalt og internasjonalt. Men da må helsetjenesten og næringslivet jobbe bedre sammen.
Leserinnlegg

Helsenæringen vokser raskt. Veksten i denne bransjen har de siste årene vært over dobbel så høy som resten av den norske økonomien til sammen, om man ser bort fra olje og gass. Antall arbeidsplasser har økt med 18 prosent fra 2008. 100 000 jobber nå i helsenæringen. Det er gode nyheter. For vi trenger all hjelpen vi kan få. Befolkningen blir stadig eldre, og vi blir flere med kroniske, og sammensatte sykdommer. Hvis vi ikke endrer måten vi jobber på, må halvparten av alle nye arbeidstakere jobbe i helsetjenesten frem mot 2040. Det er hverken ønskelig, mulig eller bærekraftig.

Det vi trenger er nye, innovative løsninger fra næringslivet som kan møte disse utfordringene. Vi trenger bedrifter som utvikler og digitaliserer helsetjenestene våre. Disse bedriftene har løsningene på de store helseutfordringene som Norge står overfor.

Vi har nå lagt frem den første Helsenæringsmeldingen noensinne. I den skriver vi at vi mangler en tradisjon i helsetjenesten for å samarbeidet med det private. En slik kultur ser ut til å være mer velutviklet i våre naboland, og i andre sektorer som olje og gass.

Vi mener det er stort potensial for at denne næringen kan vokse videre, og kanskje til og med bli store internasjonalt. Men da er det en del ting som må komme på plass.

Hovedutfordringene ligger ikke bare hos bedriftene selv, men også i helsetjenesten. Vi har fått mange innspill fra bedrifter som melder om at det er vanskelig å komme i dialog, og inngå samarbeid med helsetjenesten om å skape nye løsninger.

Noen ganger er bestillingen gjennom de offentlige anskaffelsene så smale at de utelukker nye og gode løsninger for pasienter og helsepersonell. Innspillene fra helsetjenesten tyder på at det er en usikkerhet rundt hvilke typer samarbeid med privat sektor som er greit å innlede. Dersom utryggheten oppleves som for stor, vil det for mange være enklest å avstå fra et samarbeid med næringslivet.

Vi vil at norske bedrifter som jobber med helseteknologi skal ha muligheten til å bli store internasjonalt. Mange land står overfor krevende problemstillinger i sine helsetjenester. Her kan norske løsninger spille en viktig rolle. Målet er å få flere norske helsebedrifter ut i internasjonale markeder, og bidra til å skape industriarbeidsplasser og eksportinntekter. Gevinsten blir at pasienten får et bedre tilbud, helsetjenesten blir mer effektiv og vi får en kunnskapsrik bransje med lønnsomme arbeidsplasser. Vinn-vinn.