«Bygg veien nå og gjør klart inngangsporten til Storheia Arena»

Leserinnlegg

Jan Paulsen og jeg brakte et ønske fra Arctic Race til ordføreren i Hadsel om det var mulig å arrangere en målgang for rittet på Storheia. Arctic Race ser dette som en helt spesiell etappe. De kaller den nå «Dronningetappen». De sier at hvis det blir asfaltert opp til Storheia, kommer de igjen når det arrangeres Arctic Race i nordre Nordland og søndre Troms. Det på grunn av at dette er den eneste etappen med skikkelige utfordringer for de såkalte «klatrerne».  Løypetrasèene i landsdelen vår er ganske flate.  Dette blir definitivt ikke en engangssak. Arctic Race kommer igjen.

Løypesjefene i Arctic Race og Tour de France har vært på befaring. Det blir ingen omlegging av nåværende veitrasè. Den er heller ikke problematisk for syklistene. Franskmannen var henrykt. Han sa: «This is unict».

Ordføreren tok dette videre til administrasjonen i kommunen. Der kom det fram ideer som flere av oss grunneiere har snakket om i årevis: Hvordan gjøre marka vår mer tilgjengelig for folk flest, men ikke til store hoteller, store alpinanlegg og biltrafikk i utmarka. Hvordan skaffe penger til det, og hvordan skal det gjøres? Universell utforming betyr tilgjengelighet for alle. Arena Storheia blei lansert som en ide eller som næringssjefen i Hadsel uttrykte det på folkemøte, en visjon. Jeg synes dette er glimrende. Det synes også grunneierne. Nå setter vi inn arbeidet med å fylle visjonen med konkrete ideer, vi skal skape noe for alle.

Jeg har sykla i Oslo-marka, i bymarka i Trondheim. Overalt er det asfaltveier. Hvorfor? Asfaltveiene trenger minst 10 ganger mindre vedlikehold, enn grusveier. Asfaltveier er tilgjengelig for alle, uansett små eller store hjul, gå, sykle, rullator, rulleski eller barnevogn. Grusveier blir lett skadet av vann. Hver vår må grusveier i utmark ha stort vedlikehold. Dette skaper begrensninger for noen. Vilkåret for universell utforming blir ikke oppfylt.

Nøkkelen til adkomsten til Arena Storheia er veien opp Husbydalen. Det er en bygdevei bygd til næringsformål.  Den er i dag i dårlig forfatning. Erfaringer viser at stadig skifting mellom vind og vær gir store skader på grusveien. Skal den være tilgjengelig for alle, nytter det ikke med en dårlig grusvei.

Hadsel kommune er grunneier på Husby. De har veirett og vedlikeholdsplikt på veien. Kommunen har ved hjelp av midler fra næringsfondet gjort svært god tilrettelegging i utmarka og skiftet stikkrenner på veien ned til riksveien. Kommunen jobber med ekstern finansiering gjennom sponsorer for resten av veiprosjektet. Planen er en trasè på 4 meter, med asfalt på 3 meter. Det blir da grus på 70 cm på ene siden og 30 cm på andre siden.

Mitt råd er: Bygg veien nå og gjør klart inngangsporten til Arena Storheia. Arctic Race vil bli første «storkunde» og vil skape en fantastisk reklame for prosjektet Arena Storheia. Til neste sommer arrangerer for eksempel SommerMelbu stor friluftskonsert på Ørnheia. I samme uka inviterer vi den norske skieliten til rulleskiløp fra fergekaia på Melbu til toppen. Lokale idrettslag kan holde treningssamlinger og konkurranser her. Hang-glidere kan arrangere stevner her. Sondre Justa har allerede sagt seg villig til konsert på fjellet. Menighetsrådet i Hadsel kan holde friluftsgudstjeneste her. St.Hansfeiring på Ørnheia.

Prosjekter som ivaretar folkehelsen har muligheter til å søke offentlige midler til finansiering. Det finnes mye penger til dette. Arena Storheia med riktig adkomst skaper ikke problemer for utmarka vår, men øker mulighetene for alle til å oppleve den.

Vær med å skape dette flotte prosjektet. Kom med ideer. Vær kreative.