«Vær så snill å kom i gang med bygging av ny idrettshall i Sortland»

Leserinnlegg

Da jeg vokste opp på 80 og 90- tallet var Sortlandshallen kjent for å være en super idrettshall. God parkett og flotte forhold. Hallen var et samlingspunkt for ungdommene i kommunen, de få idrettslagene som trengte halltid fikk så det holdt, og man kunne til og med drive eliteidrett i hallen.

Dessverre for hallen og for kommunen har tidene forandret seg. Sortland sitt innbyggertall har økt betraktelig, behovene og antall leietakere har økt, og dessverre er ikke standarden heller lenger tilfredsstillende. Flere idrettslag må nå si nei til nye barn og ungdommer, ildsjeler sliter seg ut fordi kapasiteten og forholdene er for dårlig, idrettslagene kan ikke utvide tilbudet eller arrangere større turneringer ol. Dette er for så vidt ikke nye momenter for noen i kommunen, SÅ hvorfor skjer det ingen ting?

Tenker det burde være unødvendig å påminne alle om at på den lange veien mot en eventuell ny idrettshall som dekker dagens og fremtidens behov er det mange unge som ikke finner sin plass, og som dessverre raskt blir en del av kommunens negative statistikk. Det er dessverre stadig flere unge som ikke finner sin plass, som sliter med psykiske utfordringer eller andre utfordringer. Og som med dagens situasjon dessverre går glipp av muligheten til nye venner og til rammene og samholdet man får innen idretten. Og hva med muligheten til å oppleve mestringsfølelse. Dette er et stort tap for Sortland, og de unge.

Hva med Sortland og Vesterålens attraktivitet? Hvis jeg skulle søke jobb en annen plass en Sortland, vil noe av det første jeg hadde undersøkt vært; hvilken type idrettslag er aktive i kommunen og har de tilbud til mine barn? Hvordan er barne- og ungdomsmiljøet og ikke minst hvordan er anleggsdekningen i den kommunen jeg skulle ta med meg barna og eventuelt flytte til? I Sortland har vi en voldsom underdekning! Anleggssituasjonen i kommunen vår er dimensjonert for et innbyggertall på ca. 5.000 innbyggere. Det sier det aller meste, så nå må vi komme i gang! Tenker dette burde være av interesse for både kommunen og for regionens næringsliv.

Jeg har selv som trener, dommer og leder vært rundt i mange kommuner i hele landet på ulike oppdrag og arrangementer. Og er det en ting som jeg sitter igjen med, er det at de kommunene som har gode anlegg, legger godt til rette for, frivillighet, ildsjelene og idrettsklubbene er de som også scorer best på trivsel og oppvekstmiljø.

Sortland trenger flere nye idrettsanlegg, men det vi trenger aller mest nå er en ny Sortlandshall som har den størrelsen og de fasilitetene som dagens og fremtidens Sortland behøver. Dagens situasjon er så langt fra tilfredsstillende.

Jeg vet at prosessen er i gang, jeg vet at kommunen planlegger, jeg vet at dette kanskje ønskes sett i sammenheng med skolestruktur og jeg vet at det koster å skulle bygge en ny og fremtidsrettet idrettshall. Men kjære kommune og kjære politikere det er mange år siden behovet ble påvist og «prosessen» startet. Og skolestruktur blir man nok aldri enige om uansett! At det kommer til å koste skjønner alle sammen, men slik situasjonen nå er tror jeg det vil koste kommunen mye mer å la være å bygge nytt.

Det haster med ny idrettshall! Det finnes så mange gode eksempler rundt i landet som kan følges, så ikke kast bort mer tid. Nå handler det kun om å prioritere, derfor vil jeg se politikere som ønsker å prioritere ungdom, oppvekstmiljø, frivillighet og utvikling. Så vær så snill å kom i gang å bygg.