Æ e mæ

Leserinnlegg

Idag ble nettside for Æ e mæ lansert. Kommunestyret fikk presentert nettsiden, etter foredrag fra Vårin Sørmeland. Vårin forteller en forferdelig, og trist, historie om grufull omsorgssvikt. Omsorgssvikt ikke bare fra foreldre og familie, men omsorgssvikt også fra lærere, leger, politi og andre instanser.

Vårins historie, håper og tror jeg, kan være med på å hjelpe oss idag. Vi voksne kan ta lærdom, og gjøre som det sies i video på nettsiden til Æ e mæ: vi må tørre å stå i det, og tørre å utforske. 

Jeg tenker på alle de barn og unge som idag opplever omsorgssvikt, overgrep. Altfpr mange! Dessverre! Derfor er jeg veldig stolt over det arbeidet som Sortland Kommune gjør, som en foregangskommune på området. Alle vi kan hjelpe er én som slipper å leve i og med seksuelle overgrep. 

Fra helsestasjon, barnehage, barne- og ungdomsskole, og videregående, lærer foreldre og unge om kropp, grenser, lover og regler. Ansatte i Sortland Kommune gjør en kjempejobb med det som var et prosjekt, og som nå er innlemmet fast i arbeidet i kommunen. En bra og viktig jobb! 

For å fortsette dette arbeidet, må vi voksne tørre å spørre, og tørre å lytte.