Andøy Frp sier fortsatt NEI til eiendomsskatt

Når har vi i snart 10 år hatt eiendomsskatt i Andøy. En beskatning av hus, hjem og hytter som er direkte usosial og rammer flat og alle. I tillegg til at den er usosial, er den etter mitt syn også umoralsk overfor innbyggerne.

MOT: Halvar Rønneberg og Andøy Frp vil jobbe for å fjerne eiendomsskatten i Andøy.   Foto: Mette-Helene Berger Amundsen

Leserinnlegg

Eiendomsskatten er en trippelbeskatning av hus og hjem, som kommer på toppen av øvrig beskatning av det samme hjemmet. Det er en beskatning på et objekt som allerede er beskattet flere ganger. Vi betaler i dag avgifter for vann og avløp, vi betaler skatt på fordelen av å eie eget hus, vi betaler moms på hver liten ting vi skal ha til vedlikehold. 

Likevel innførte andøypolitikerne for 10 år siden denne «vederstyggeligheten» eiendomsskatt, en trippelbeskatning fordi man var så «dum» engang i tiden at man kjøpte eller bygde seg et eget hjem. Fra før har en ulike beskatningsformer, som merverdiavgift på materialer og annet når folk investerer i sitt hjem eller sin hytte i Andøy. Det er snart så mye offentlige avgifter for kjøp, eie og ikke minst vedlikehold av hjemmet, at andelen snart utgjør titusener av kroner for folk flest.

Gjennom de siste 25 årene har befolkningsutviklingen i Andøy gått bare en vei. Riktignok har vi hatt god hjelp til det, gjennom at statlige arbeidsplasser har forsvunnet. Da kan en ikke bøte på en negativ befolkningsutvikling, ved å innføre en usosial og urettferdig skatt på vanlige menneskers bolig. Jeg hevdet i 2008 at det å innføre eiendomsskatt i en fraflyttingskommune var lite lurt. Det mener jeg fortsatt og har iallfall ikke bidratt øke attraktiviteten på Andøy, snarere tvert om vil jeg hevde.

Andøy har mye bra, flott natur, godt kulturliv, en positiv befolkning, gode fritidsmuligheter, et oppegående og godt idretts og kulturtilbud. I sum mange positive grunner til å komme hit og bosette seg. Men så skal vi altså si, til dem som ønsker å bosette seg her. Ja, dere må gjerne komme til Andøy, men da skal dere vite at dere må betale en skatt for å eie en bolig, en hytte eller en eiendom. Jeg er prinsipielt imot at det offentlige skal ha en beskatning av enkeltmenneskers eiendommer. 

Eiendomsskatt er en frivillig skatt som kommunene kan innføre dersom de ønsker det, og det er en skatt lokalpolitikerne kan velte over på private, mens det offentlige går fri. Det vil si at kommunale og statlige bygg og anlegg er fritatt for slik beskatning. Altså er det bare privatpersoner som skal betale, mens de byggene som virkelig ville «dratt» penger inn i kommunekassen slipper unna. Du snakker om «fantastisk system», det offentlige skal slippe denne usosiale udemokratiske trippelbeskatningen av sine egne eiendommer. Rettferdig, NEI.

Vi politikere i Andøy overførte denne byrden til minstepensjonister, nyetablerere, ja kort sagt til alle som bor i Andøy.

Til næringslivet enten dette er fiskere, forretninger, private tjenesteytere, private investorer eller andre næringsdrivende, sier vi at vi politikere ikke så rent stolte av det dere gjør for oss, at dere har et tilbud til innbyggerne, at jo dere er så viktige for oss og fremtiden her i kommunen, at vi nok må premiere dere med en skatt på alle de eiendommer dere i en eller annen for eier. 

La meg nok engang fastslå eiendomsskatt er en usosial, urettferdig, unødvendig og umoralsk beskatning av folks private eiendom, som rammer alle enten du er fattig eller rik, frisk eller syk, ung eller gammel, så lenge du eier en eiendom. Selv om mange nok er i stand til å betale noen hundre lapper eller tusenlapper i årlig eiendomskatt. Så er det ikke slik at alle har råd til dette, dette er en utgift som kommer på toppen av alt det andre en må betale i skatter og avgifter til stat og kommune for å overleve og for det å eie sitt eget hjem eller sin egen bedrift.

Som sagt eiendomsskatt er umoralsk, udemokratisk og usosialt. La meg slå fast at Fremskrittspartiet også i neste kommunestyreperiode vil arbeide for å fjerne denne udemokratiske, usosiale og ikke minst urettferdige beskatningen. Fremskrittspartiet vil stemme nei til alle forsøk på å endre beregningsgrunnlaget, når nå Stortinget har senket beskatningen fra 7 til 4 promille av takstgrunnlaget på din bolig, hytte eller eiendom.

Halvar Rønneberg, Ordførerkandidat for Andøy FrP