«Ta avgjørelsen om skolestruktur i Sortland i vår»

Leserinnlegg

Det har vært spekulert litt i om politikerne i Sortland vil ta en avgjørelse om framtidens skolestruktur i Sortland før eller etter valget. Jeg har satt opp en del punkter som underbygger kravet om at avgjørelsen bør tas før sommerferien, og før valget i september.

  1. Da politikerne bestilte utredningen var det underforstått at denne skulle ferdigbehandles våren 2019.
  2. Administrasjonen har nå gjort sitt arbeid og lagt fram ei fyldig utredning med ulike alternativer, akkurat slik politikerne ba om. De har også kommet med ei anbefaling. Kan ikke se at administrasjonen har behov for å gjøre ytterligere utredninger i saken.
  3. Administrasjonen har hatt to møter i alle skolekretsene om de ulike alternativene. Her har foreldre og ansatte hatt muligheter til å fremme sine synspunkter. Politikerne har vært flinke til å møte ved disse presentasjonene og fått høre kretsenes synspunkter.
  4. Alle berørte parter har hatt god tid til å komme med høringsuttalelser. Disse er nå behandlet av administrasjonen.
  5. Det er dagens politikere, de som sitter i kommunestyret, som har bestilt utredningen om skolestruktur. Det er da naturlig at det også er de som fatter et vedtak ut fra sin bestilling hos administrasjonen.
  6. Det nyvalgte kommunestyret, som ikke kommer sammen før i oktober, vil ha mange nye politikere. De skal gjennom ei politikeropplæring høsten 2019 og er neppe komfortabel til å ta tak i skolestruktursaken som si første store sak i et nytt kommunestyre.
  7. Velgerne har krav på å få vite hva de forskjellige partiene bestemmer seg for, -før valget. Etter valget er det lett å forlate valgløfter. Det har vi eksempler på fra Sortland kommune hvor partier i valgkampen gikk inn for ungdomsskole både på Sortland og Strand, for så, etter valget, å skifte mening til en ungdomsskole på Sortland. Også i nabokommunen vår har partier i posisjon gjort andre valg enn det som sto i partiprogrammet.
  8. Foreldrene forventer en avgjørelse i vår. Denne saken er overmoden. Den må få en avslutning nå.
  9. Det er tid nok for politikerne til å ta en avgjørelse i junimøtet. Kan ikke se at det er nødvendig med ytterligere utsettelse. En utsettelse vil sannsynligvis føre til at en endelig avgjørelse ikke blir tatt før en gang i 2020.
  10. Innbyggerne i Sortland trenger forutsigbarhet i dette viktige spørsmålet.