«Det finnes bare en logisk løsning på MPA-dilemmaet»

Leserinnlegg

I dag ble det bekreftet. AF skal ikke legges ned, den skal heller ikke bli forsterkningsbase (dette nye ordet man fant på) som innebærer en landingsstripe som forsvaret kunne få bruk for når allierte fly kom for å hjelpe oss i en krisesituasjon.

 Alle nødvendigheter skulle de allierte selv ta med seg. Nå heter det at AF inngår i beredskapen (mao beredskapsbase) for allierte fly under øvelser og krig. Det er ikke definert hvor mye av infrastrukturen som behøves til dette, men det vil forbause om ikke det aller meste er aktuelt.

De må jo spise og sove, fuel til flyene, hangarer, nødvendig ettersyn/service, brann og redning, etc. Alt dette koster selvsagt en del. AF ble foreslått nedlagt for å spare penger,- det kostet mer å drifte to flystasjoner enn en.

Og ikke bare skulle den legges ned, all militær virksomhet skulle ut og området frigis til sivile formål. Her skulle den hardt prøvete kommunen få fine områder til næringsutvikling mv. Forsvaret skulle ha tilnærmet null utgifter på AF i fremtiden. Riktignok skulle forsvarets stasjon Andøy fortsatt være her, men dette lot ikke til å forstyrre bildet i særlig grad. Man hadde også tall som viste at det i et 20 års perspektiv ville lønne seg å legge ned, om enn med liten margin. 

Nå er situasjonen altså en annen. Regjeringen selv sier nå at AF inngår i beredskapen, og at man derfor behøver en god del av infrastrukturen. Den økonomiske gevinsten man tidligere opererte med ved å legge ned AF eksisterer selvsagt ikke lenger.

Tallknuserne i FD vet det sikkert allerede, og må ikke drøye lenge med å fortelle hvor mye dyrere det blir for landet å etablere MPA på Evenes når de i tillegg skal finansiere beredskapsbasen AF. Husk at AF skulle legges ned for å spare penger. Nå er det motsatte tilfelle, etablering av MPA på Evenes og beredskap på AF blir en mye dyrere løsning enn om flyene fortsatt ble på AF, både på kort og lang sikt. At AF dessuten er adskillig mer egnet som MPA-base er en sak for seg. Nå kommer også signaler fra forsvarsbygg om store utfordringer på Evenes.

 Økonomi og luftvern var kronargumentene for å legge ned AF. Det økonomiske argumentet er nå steindødt, jfr over. Når det gjelder luftvern sier nå også regjeringen at MPA uansett vil trekkes ut til sikrere baser hvis det blir krigstilstander. Altså ikke nødvendig med luftvern på en MPA-base.

Fra de allierte kommer signaler om at de vil være med å overvåke nordlige havområder, og at AF er aktuell base. Skal vi ende opp med to MPA baser med 10 mils mellomrom??

Det er bare en logisk løsning på MPA-problemet: Flyene må fortsatt stasjoneres på AF. Faglig best og samtidig den klart rimeligste løsningen for landet. Da er det på tide å kaste politisk prestisje over bord. Å endre oppfatning er ikke det samme som å tape ansikt. Det er snarere motsatt : det å tviholde  på sitt standpunkt til tross for fakta som sier det er galt.