«Det er viktig å bygge tettstedene»

Leserinnlegg

På torsdag skal de folkevalgte politikerne i Hadsel ta stilling til om de skal følge planen om å bygge ut omsorgsboliger på Ekren. Dette er en debatt som stort sett er preget av innspill fra faginstanser, og de fleste peker på en anbefaling om å bygge ut på Riarhaugen i stedet for Ekren.

Denne debatten har nok for folk flest vært en faglig debatt som ikke mannen i gata har engasjert seg så mye i, fordi man ikke har fagkompetanse til å mene så mye eller har hatt anledning til å sette seg inn i saken. Det som ikke har kommet fram og er det som bekymrer handelsnæringen på Melbu, er at det i byggetrinn 3 ligger en plan om at hjemmetjenesten og legekontoret skal samlokaliseres på Ekren. I praksis betyr at Melbu kan miste legekontoret og at hjemmetjenesten som er en stor arbeidsplass på tettstedet blir borte. Legekontoret har nærmere 120 besøkende hver dag, som også bruker næringslivet på Melbu, både i form av kafe besøk, og gjøre ærend og handle i butikkene.

Melbus befolkning har alltid stått hardt på at det vil være kritisk for lokalsamfunnet om dette flyttes og derfor blir det også rabalder når man sommerstenger legekontoret på Melbu. Et annet viktig aspekt er at en slik plan i så fall vil være helt i strid med Nordland fylkeskommunes retningslinjer om fortetting av byer og tettsteder. Skal vi klare å skape attraktive lokalsamfunn som folk ønsker å flytte til, er det naturlig at man bygger ut tettstedene. For de som jobber i hjemmesykepleien og på legekontoret på Melbu vil det være en stor forskjell om arbeidsplassen ligger ute i ingenmannsland eller på Melbu.

Vi har allerede enorme utfordringer med å få nok helsefagarbeidere og det er viktig at det legges til rette for dette. Hvis man er lokalisert i et tettsted, kan man bruke det lokale næringslivet i en helt annen grad, med en lunsj i ny og ne og handle lokalt. I tillegg, så er det sånn at man på sikt ønsker å konstruere «butikker» og en «restaurant» ute på Ekren i stedet for at demenspasientene med utgangspunkt i Riarhaugen kan tas med på et ordinært kafebesøk eller i lokalbutikken som en del av hverdags aktivitetene.

 Handelsnæringen på Melbu skal ikke gi noen helsefaglige råd i denne saken, men når alle faginstanser peker på Riarhaugen som det naturlige alternativet og de samfunnsmessige konsekvensene kan bli negative for lokalsamfunnet til Melbu, må vi be de folkevalgte innstendig om å gjøre sitt ytterste for å treffe gode valg for befolkningen de er valgt av. Vi er positive til mange av tiltakene kommunen gjør og tilrettelegging for næringsdrift i hele kommunen og vi regner med at det også nå treffes gode beslutninger som bygger opp lokalsamfunnet og gir gode helsefaglig løsninger.