«Nei til eiendomsskatt»

Leserinnlegg

Øksnes Venstre går til valg på at eiendomsskatten skal avvikles i neste periode, og det er rimelig åpenbart at avvikling av eiendomsskatten vil få flertall. 

Flere parti går til valg på å fjerne eiendomsskatten, men tilnærmingen er ulik.

Eksempelvis kan jeg nevne at Senterpartiet ved siste budsjettbehandling skulle finansiere sine hjertesaker og avvikling av skatten med bl.a. å øke folketallet.

De tok med inntektene som følger av et økt innbyggertall i sitt regnestykke, men unnlot behendig å ta med kostnadene.

Når kommunen eksempelvis får kr. 45 000 i rammetilskudd pr innbygger betyr ikke det at det er frie inntekter som vi kan benytte til å fjerne eiendomsskatt eller finansiere andre fanesaker.

Barn skal ha barnehageplass, elever skal undervises og syke har behov for pleie. Alt dette skal dekkes av rammetilskuddet. Når slike kostnader er trukket fra kan vi i beste fall sitte igjen med noen tusen kroner pr tilflytter som kan brukes på finansiering av hjertesaker og til å fjerne eiendomsskatten, men definitivt ikke 45 000.

Senterpartiet budsjetterte også med kraftig reduserte utgifter til sykefravær. I løpet av ett år skal syke tilbake i jobb i en slik utstrekning at kommunen ville blitt blant de beste i klassen. De som sliter med helseutfordringer vet at det ikke bare er å knipse i fingrene, og vipps - så er man frisk.

Det var nesten 5 millioner i forskjell på utgiftssiden i Venstre og Senterpartiet sitt siste budsjettforslag.  Å øke utgiftene samtidig som man vil fjerne eiendomsskatten går særdeles dårlig i hop.

Det finnes flere eksempler på urealistiske forutsetninger i budsjettforslaget deres, men for å unngå kritikk for ikke å fokusere på egen politikk lar jeg eksemplene ligge.

Fiktive inntekter og tenkte besparelser var en hovedårsak til at vi kom på ROBEK lista for noen år siden. Å gå i samme fella igjen vil være utilgivelig.

Jeg har vært med på å få Øksnes av ROBEK, og jeg håper jeg slipper å være med på samme arbeidsstykke igjen.

Det er fullt mulig å bli kvitt eiendomsskatten, men det blir krevende dersom vi ikke tør å prioritere. Sier vi ja til økte utgifter samtidig som vi skal avvikle eiendomsskatten blir det litt Ole Brum-aktig over det hele – ja takk begge deler.

Bort med hovedutvalgene


Vi politikere skal ha et helhetsperspektiv og overlate detaljstyringen til Rådmannen.

De fleste har kjent på den gode følelsen mestring gir, og delegering handler om mestringsledelse.


-  Mestring innebærer at de ansatte håndterer oppgaver, utfordringer og endringer på jobben på en god måte.

- Jeg er overbevist om at ansatte som opplever mestring, blir mer motiverte og lojale mot både politiske vedtak og kommunestyret som øverste arbeidsgiver. Da bidrar de til måloppnåelse og verdiskaping i enda større utstrekning enn tidligere. I tillegg får de både bedre livskvalitet og bedre helse. Det gjenspeiler seg også i lavere sykefravær.

Har vi ikke de kommunalt ansatte med oss i arbeidet med å fjerne eiendomsskatten lykkes vi ikke. 

Et steg i riktig retning er å fjerne hovedutvalgene samt endre delegasjonene for å hente fram det beste i de kommunalt ansatte til fordel for både dem og oss.