«At Hadsel Høyre er uenig med flertallet, og ønsker montessoriskole for 1-10 trinnet er vel ikke overraskende, men det er i beste fall lite gjennomtenkt»

Hadsel Høyres setter den offentlige skolen på Sandnes i fare.
Leserinnlegg

I kjølvannet av skoledebatten ser man at det jobbes for Montessoriskole på Sandnes.

Dette i seg selv er ikke uvanlig på steder hvor man har hatt lignende debatter om sammenslåinger.
En montessoriskole for ungdomstrinnet på Sandnes ville ført til at foreldrene til ungdomsskoleelevene har tatt et valg på hvor deres ungdommer skal gå på ungdomsskole.
-Eller for å være mere presis, så handler det vel om at de tar et valg på hvilket pedagogisk tilbud elevene skal ha.

Jeg blir derfor noe usikker på om Høyre mener dette handler om at Hadsel kommune ikke har en bra nok offentlig skole i dag, eller om de mener at folk skal velge hvor elevene skal få gå på skole.

At folk på Langøya kjemper for sin skole har jeg full forståelse for. Det hadde alle gjort!
Og jeg mener det er helt riktig å kjempe for både sin skole og sitt nærmiljø.

Men det er her jeg ber innbyggerne på Langøya om å våkne opp og se på hva Hadsel Høyre faktisk sier.

At Hadsel Høyre er uenig med flertallet, og ønsker montessoriskole for 1-10 trinnet er vel ikke overraskende, men det er i beste fall lite gjennomtenkt

Er det sånn at den jevnlige innbygger på Langøya er så innstilt på Montessoriskole, at de er villige til å legge ned Sandnes skole fra 1-7 klassetrinn?

Nå fremstilles det jo slik at posisjonen har til hensikt å gjøre nettopp dette, men jeg kan forsikre om at det aldri har vært hensikten. Langøya trenger, og skal også i fremtiden ha et 1-7 trinn i skolen.

Dette er det politisk enighet i på tvers av partiene, så at Hadsel Høyre nå ønsker å spille poker om barnetrinnet og mellomtrinnet på Langøya, så er dette et spill de andre partiene heldigvis ikke er med på.

Heller ikke innbyggerne på Langøya håper jeg!

At man har politiske skillelinjer mellom partiene er ikke usunt, og det må man leve med, men da må man også ta debatten med alle faktorer på bordet.

Dersom vi sammen skulle gått inn for en montessoriskole 1-10 trinn på Langøya, så må Høyre være så ærlige å si rett ut at de ar klar over at dette betyr at vi må avvikle skolen på Sandnes.

Vi er ikke villige til dette, da vi mener at en offentlig skole 1-7 skoletrinn er viktig på Langøya.

Jeg håper innbyggerne på Langøya mener det samme.