«Det er gjennomtenkt»

Leserinnlegg

Jeg kan forsikre Ketil Johnsen (AP), at Hadsel Høyres støtte til 1-10 skole Montesorri på Sandnes er gjennomtenkt. Jeg kan ikke huske å ha sett Johnsen på folkemøtet på Langøya når Høyres standpunkt først ble formidlet, så da er det kanskje ikke så rart at noen detaljer må redegjøres for.

På folkemøtet på Sandnes 7. mai ble det formidlet i klartekst fra Høyre at vi støtter 1-10 Montesorri på Sandnes, om det er det foreldre og barn på Langøya ønsker. Støtten ble altså gitt med dette forbeholdet. I kommunestyremøte 23. mai ble dette forbeholdet gjentatt i felles forslag fra FRP, MOS, V og H. Der var Johnsen til stede.

Er det ikke litt ironisk at Arbeiderpartiet beskylder Høyre for å spille poker med skolestrukturen?

Det var jo nettopp Arbeiderpartiet og Senterpartiet som inviterte til pokerlag, og som både stokket, og delte ut kortene allerede i 2016, da ungdomstrinnet på Sandnes ble lagt ned. Som vi alle vet, er Montesorri-initiativet en direkte konsekvens av nedleggelsen, og ikke minst prosessen rundt.

Høyre støtter opp om friskoleordningen man har i Norge, og muligheten til å kunne velge mellom alternative pedagogiske tilbud. Det er allerede gitt godkjenning for 8.-10 Montesorri på Sandnes, og Høyres vurdering er at det vil bli et bedre og mer helhetlig pedagogisk tilbud dersom skolen utvides til 1-10.

Den offentlige skolen

Johnsen lurer på om Høyre mener at Hadsel kommune ikke har en bra nok offentlig skole i dag. Selvfølgelig har vi en god offentlig skole, det vet også Johnsen, og vi mener at et friskolealternativ vil være et supplement til denne. Dersom det er praktisk mulig, synes Høyre at det er fint at befolkningen kan få gjøre egne valg.

Johnsen er også bekymret for at Sandnes skole vil avvikles dersom det kommer en Montesorri skole til Sandnes, og den bekymringen deler vi. Etablering av 1.-10 Montesorri vil naturligvis medføre endringer i skolestrukturen, og nettopp derfor er det jo så viktig at vi får vite hva foreldre og elever på Langøya mener. Som nevnt så ble dette gjort klart, både på folkemøtet på Sandnes - som da Johnsen ikke var tilstede på, og i kommunestyret 23. mai.

Vi håper dette var oppklarende