«Andøya flystasjon – en amerikansk base på sikt?»

Leserinnlegg

I den politiske og militære kampen om Andøya flystasjon er det utrolig mange argumenter og spekulasjoner. Etter Rødts mening er hovedsaka den at i et forsvarspolitisk og i en militær og sivil overvåknings sammenheng av nordområdene, er vedtaket om nedlegging hinsides all fornuft og logikk. I denne kampen er det formidabelt hva lokalsamfunnet har bidratt med. De har klart å holde saka på den nasjonale debattenarenaen over så lang tid. Det ene partiet og sentrale politikeren etter den andre er gjennom det kledd naken og virrer rundt sine egne uttalelser. Denne kampen er ikke avslutta og kan vinnes!   

Bakgrunnen for at Rødt stiller innledningsspørsmålet nå i juni, er svaret Forsvarsminister Frank Bakke Jensen ga på spørsmålet stilt av Liv Signe Navarsete nylig i Stortinget. Hun spurte om hvilke bygg og anleggsinvesteringer som var planlagt på Andøya flystasjon.

Her ga Forsvarsministeren uttrykk for at Forsvarsdepartementet vurderer å søke NATO-finansiering for tre prosjekt på Andøya. Etablering av en armeringsplattform, renovasjon av et ammunisjonslager, samt et prosjekt for rask oppbremsing av kampfly på rullebanen. Disse prosjektene ligger ifølge svaret fra Bakke-Jensen allerede inne i NATOs investeringsplaner. NATOs bidrag kunne bli ca. 39 millioner kroner. I tillegg kommer følgekostnader for Norge og driftskostnader etter bygging.

På bakgrunn av det feile vedtaket om å avvikle det norske militære nærværet på Andøya flystasjon og flytte det til Evenes med unntak av etterretningsdelen, kan det ikke tolkes på annen måte enn at forsvarsministeren nå vil bygge opp igjen Andøya flystasjon som militær flyplass. Nå som beredskapsbase for allierte fly- og andre styrker.

Innfasing av nye Poseidon P-8 Maritime overvåkingsfly med opplæring av norske piloter og mannskap har foreløpig vært synlig ved at P-8 fra USA med amerikansk mannskap og merking har operert fra Andøya. Dette vil ventelig fortsette. En etablering av et sterkt synlig nærvær fra USA på Andøya, vil sende ut et helt feil signal til våre naboland og kunne oppfattes som en permanent baseetablering enda lenger nord i Norge og mot Russland.

Diskusjonen om hvorvidt Norge skal øke sine forsvarsbevilgninger opp mot 2 % av BNP må både inneholde hvorvidt og hvorfor Norge skal gjøre dette, men ikke minst om hva man skal bruke de økte bevilgningene til.

En reversering av det feilaktige vedtaket om nedleggelse av Andøya Flystasjon for 3 år siden, må innebære oppgradering av eksisterende infrastruktur og tilpassing til de nye norske Poseidon P-8, når de kommer.

Norge vil da kunne operere vår maritime flyovervåking på en norsk flybase styrt og operert av norske piloter og mannskaper. Samtidig vil dette også sikre at Andøya er i stand til å kunne motta forsterkningsstyrker om Norge skulle ønske det.

Det vil føre til styrking av forsvaret av landet og ikke minst – under forutsetning av norsk kontroll. Disse forholdene må være hovedsaken.

Regjeringas opplegg med støtte fra Arbeiderpartiet ser ut å være noe helt annet ved å legge opp til at der Norge flytter ut, flytter USA inn.