Åpent brev til Sortland Høyre og Sortland Arbeiderparti:

«Er det lurt å legge ned en nyoppusset skole?»

Leserinnlegg

Er det lurt å legge ned en nyoppusset skole med godt elevgrunnlag i et område med vekst?  Vil Arbeiderpartiet og Høyre avfolke bygdene på Hinnøysida? 

Det er med stor uro vi registrerer at de to største partiene i Sortland vil legge ned Maurnes skole. Argumentene for det er at elevene får en bedre skolegang med å presse elevene sammen i en storskole på Strand der absolutt alle, store som små må busses fram og tilbake. Argumentene for storskole er mildt sagt på gyngende grunn. Her brukes det fine ord som «kvalitet i skolen» og det fristes med flotte skolebygg som ikke engang er tegnet, eller som noen vet hvor skal bygges. Her skal kommunen låne seg til fant. Det vil svi den dagen det må betales tilbake. Er det penger igjen til bemanning på skolene når avdragene skal betales? For i følge planen skal stillinger kuttes, noe som ikke har kommet tydelig nok frem i forslaget.

Maurnes skole er gammel, men i utmerket stand. Vi får stadig tilbakemeldinger fra utenforstående om at skolen er i elendig forfatning. Det er ikke sant. Bygget med gym/svømmeanlegg er en annen sak. Svømmehallen ble stengt sent på høsten 2018 pga. feil på ventilasjonen. Her er ingenting gjort og det er ikke politisk ønske om å ta tak i dette. Selve skolen derimot ble totalrenovert i 2016, og nytt uteområde er snart ferdig. Skolen ligger nydelig til der fjell og fjære benyttes mye i undervisningen og har god elevtallsutvikling. Det er opparbeidet ny busslomme i tilknytning til ny gang og sykkelvei som har kostet fylket hundretalls millioner. Hovedargumentet for ny vei var nettopp trygg skolevei. Nå skal skoleveien fjernes og det av de samme som i sin tid ønsket denne vegutbyggingen. Frisk luft og mosjon for ungene skal erstattes med overfylte busser med elever i alle aldre. Er det slik Sortland skal jobbe med folkehelse i framtiden? Vi håper ingen av de politikere som vil legge ned skolen kommer for å klippe snora den dagen ny trygg skolevei står ferdig.

For å gjøre tapet av skole i bygda litt enklere å svelge vil arbeiderpartiet satse på grendehusene. Da er det et paradoks at det nettopp er skolen som står som arrangør av både 17. mai, juletrefest og skoleforestilling. Økonomisk kaller arbeiderpartiet det å bidra at 14-15 grendehus kan søke på en pott på 200000 kr hvert år i støtte, promille av kulturbudsjettet til kommunen. Det vises til solskinnshistorier fra Blokken og Godfjord, bygder som er mer eller mindre avfolket der hyttefolket har overtatt.

Ingen av de ansatte på Maurnes skole drømmer om å jobbe på storskole med 3-400 elever. Å tro at nyutdannede skal finne Sortlandsskolen attraktiv pga. store skoler er å tro på julenissen. Flere unge  nyutdannede og studenter  sier faktisk det motsatte. De ønsker å jobbe ved en liten skole nettopp pga. av de kvaliteter som vi finner der. Det er slik det alltid har vært. Noen vil jobbe på store skoler, andre på små.

Skole i lokalmiljøet styrker samholdet i bygda. Skolen er med på å holde liv i Idrettslag og grendehus. Det er her ungene blir kjent med hverandre slik at de treffes også utenfor skoletid. Et tap av skolen på Maurnes vil bli et banesår for bygda og samholdet vil dø ut. Flere av de unge som tok ordet på folkemøtet i vinter gav utrykk for at skolen var viktig for at de hadde bosatt seg her. De ble ikke hørt. De innspill som kom i form av høringsuttalelser er ikke blitt tatt hensyn til. Folket er ikke hørt. Vi synes det er merkelig at de samme politikere som ønsker alt av næringsvirksomhet hjertelig velkommen til bygda vil legge ned nærskolen, som i framtida vil få store konsekvenser for vekst og bosetting.

Vi håper Sortland Høyre og Sortland Arbeiderparti kan ta seg en tur til Maurnes og se hvordan vi har det og lytte til hva vi har å si. Vi har liten tro på at de vil ombestemme seg, men vi vil at de skal være 100% klar over konsekvensene av det de har bestemt seg for.