«På Sortland mener de at alt bør ligge på Sortland»

Leserinnlegg

«Midt» på Sortland bør alt ligge, skal man tro ordføreren i Sortland Kommune. 

Først var det da det nye sykehuset på Stokmarknes skulle bygges, det «måtte» ligge i Sortland Kommune for ble det lagt til Stokmarknes da kunne det gå ut over liv og helse. 

Men, nu ble det lagt til Stokmarknes og hittil har det gått veldig bra, selv for folk fra Sortland. 

Nu går ordføreren i Sortland ut og vil ha helikopterbasen også lagt til Sortland, for der ligger blant annet Kystvaktbasen. Som det har noe med denne saken å gjøre?

Man må lure på om denne tomten hun har foreslått har arealer for utvidelser og ikke minst om den i det hele tatt egner seg for helikopter på grunn av mye vind og ikke minst sjøsprøyt i Sortlandsundet. 

Hadde nu den samme ordføreren evnet å heve blikket, så vil hun ha oppdaget at det allerede er en fullt utbygget landingsplass for noen av de største helikopter – Sea King – på og ved Stokmarknes sykehus og videre arealer dersom det skulle være nødvendig like ved. 

Hun kan ikke mene at dersom en base skulle legges Sortland og det skulle skje en ulykke, først skal fly til Stokmarknes for å hente pasienter som kanskje skal videre til UNN Tromsø eller Sykehuset i Bodø eller ett annet scenario. 

Hun bør også tenke på at det skal ett helt team bestående av meget kvalifisert helsepersonell til og det personellet som skal rykke ut befinner seg på Stokmarknes sykehus i samarbeidet med helikopterpersonell. 

Både Harstad Sykehus og UNN Tromsø har helikopter stående der sykehusene står. Men på Sortland mener de at alt bør ligge på Sortland. Det være seg nye skoler, nye idrettshaller med mer. Det er på tide at Sortland begynner å tenke på andre enn seg selv og tenke over grensene til nabokommunene.