«Drømmen om Sortland»

Leserinnlegg

Det har i årevis gått gode debatter på facebooksida «Drømmen om Sortland». Sida er et oppkomme av gode ideer, hovedsaklig om hvordan sentrum skal utvikles. For SV har det vært spennende å la seg inspirere av denne sida, spesielt siden vi er fullstendig enig i et premiss svært mange legger til grunn: Sortland sentrum er en uslepen diamant, og politikerne gjør for lite for å utvikle byen. Det trenges mot og vilje, og alle må dra lasset sammen. Det å utvikle byen er dugnadsarbeid! 

Det er en del spørsmål som umiddelbart dukker opp når man kommer til Sortland, f.eks. hvorfor selve indrefileten – parken, kvartal 13 og torget – er så elendig utnyttet. Byen er i realiteten delt i to biter i store deler av året på grunn av dette åpne og værutsatte området. På den ene siden ligger Kulturfabrikken, Skipsgården og området fra Agent opp til Kvartal 14. På den andre siden ligger Sortland Storsenter, og byggene sørover. I midten er det en sone som, med unntak av torget på fine dager, hverken inviterer til å bevege seg i eller å oppholde seg. Her må det skje ting, og kommunen bør stå sentralt i utviklingen for å sikre grøntarealer, åpne siktlinjer til havet, og inviterende arkitektur og landskapsutvikling. 

Utviklingen av parken-torget henger sammen med et annet problem, nemlig at vi har alt for mye biltrafikk i sentrum, som gir store, unødvendige utslipp av klimagasser og skader miljøet. Den utstrakte småkjøringen har igjen med at vi ofte har så dårlig vær at det er lite fristende å bevege seg til fots mellom nordbyen og sørbyen. Biltrafikken kan (og bør) derfor reduseres ved å stimulere til å parkere utenfor bykjernen. Hva gjør man så når det blåser og sludder, og ingen med vettet i behold går mer enn fem meter utendørs? Løsningen er å finne løsninger som skjermer for vær og vind.

Det er allerede mulig å bevege seg innendørs i store deler av byen. Problemet er i den tidligere nevnte aksen parken-torget. Dette arealet bør utnyttes slik at det gir folk mulighet til å gå under tak gjennom sentrum. Nøyaktig hvordan dette skal skje, om det er ved en havnepromenade med glassvegger og tak, en krysningspassasje over torget, eller ved andre løsninger er egentlig ikke interessant. Poenget er at valgene våre styres av valgmulighetene. Gir vi folk et bedre alternativ, lar de bilen stå! Sortland er nødt til å bidra til å kutte klimautslipp og redusere miljøbelastningen. Da må småkjøringen vekk. La oss utvikle et funksjonelt sentrum som gjør det enkelt å velge miljøvennlig! 

Generelt er det også slik at Sortland har få gårder det er lett å like. Det er enkelt å forstå utbyggernes fokus på å bygge billig, men konsekvensen er ofte at det også bygges stygt.  Forfatteren Victor Hugo skal en gang ha sagt at «Det er to ting ved en bygning; bruken og skjønnheten. Bruken tilhører eieren, skjønnheten hele verden.» Dette perspektivet er fraværende i alt for mange tilfeller. En del av årsaken er at utbyggere presenterer prospekter med grøntarealer, fine fasadematerialer, spennende løsninger og tiltrekkende arkitektur. Når glansbildet så møter hverdagen, begynner det å hagle inn med dispensasjonssøknader. Flere etasjer. Billigere fasader. Grøntarealer som blir til grus og betong. Alt som var vakkert er rensket bort og erstattet med noe som er billig. Her har politikerne vært feige. Det er lov å si nei! Dispensasjoner skal innvilges kun i ekstraordinære omstendigheter, ikke fordi en utbygger plutselig fant ut at han skulle se på prislappen.  

Alle de utfordringene som er regnet opp her er fullt mulig å løse. Vi kan både få grøntarealer, kutte utslipp og skape en funksjonell by med vakker arkitektur: Det krever «bare» at vi virkelig vil det! Personlig tror jeg at sentrumsutvikling er et kinderegg av dimensjoner. Med en vakrere og mer bruksvennlig by vil flere bruke sentrum som oppholdssted. Turistene vil bli lengre. Omsetningen vil øke. Det vil bli enklere å få arrangementer til å gå med overskudd, noe som vil øke aktiviteten i sentrum. Det igjen vil skape rom for nye tilbud, nye butikker, ny næring. Tilsammen vil et skikkelig løft av sentrum gavne både innbyggere, næringsliv og kommunen, som vil sitte igjen med økt skatteinngang. Alt det krever er organisert dugnadsinnsats, og en smule mot og vilje fra våre folkevalgte. SV kommer til å gå foran med et godt eksempel, og håper mange slutter seg til drømmen om Sortland!