«Nei til ambulansekutt»

Leserinnlegg

Alle innbyggere har rett til en god akuttberedskap og kort vei til gode helsetjenester. Likeverdig tilgang til helsevesenet, folkehelsearbeid og sykdomsforebygging i alle kommuner er et fundament for et likestilt samfunn med små forskjeller mellom folk, og for at folk kan bo der de vil.

Ambulansen må komme fram når man trenger den. Det er et viktig prinsipp for Senterpartiet og burde være det for alle partier. Mange innbyggere har i løpet av de seneste årene opplevd at deres akuttberedskap har blitt dårligere. Ambulansesentraler blir lagt ned og sentralisert lenger vekk fra folk.

Den medisinske akuttberedskapen ble nylig svekket ved overgangen til ny operatør der ambulansefly som kan lande på kortbaneflyplasser ikke er på plass. Det er en nasjonal krise fordi det er en krise for folk. For hvis man havner i en nødsituasjon og det står om minutter, kan det bety forskjell mellom liv og død om ambulansen ikke kommer, eller ikke kommer tidsnok. Senterpartiet reagerer kraftig på en nedbygging av ambulansetjenester som svekker vår beredskap og innbyggernes trygghet. Norges langstrakte land, varierte geografi og spredte bosetting tillater ikke at vi sentraliserer ambulansetjenestene.

Lokalsykehusene er også en svært viktig del av den lokale helsetjenesten og akuttberedskapen. Sykehusbudsjettene for 2019 er stramme, og offentlige sykehus må gjennomføre store kutt i en situasjon hvor man allerede er presset på ressurser. Det går ut over pasientsikkerheten, det går ut over hvilken mulighet man har til å tilby like gode helsetjenester over hele Norge. Senterpartiet har i sitt alternative budsjett nesten 1 milliard kroner mer til pasientbehandling i offentlige sykehus, hvorav 0,5 milliard kr går til å styrke ambulansetjenesten, lokalsykehus og lokale fødetilbud.

Senterpartiet sier ja til tjenester nær folk.