«Høyre svikter barna»

Leserinnlegg

Det er direkte tragisk at Høyre er mer opptatt av sentralisering og struktur, enn å hjelpe de svakest stilte - barna i barnevernet. Først åpner de vei for en storstilt kommersialisering, så kommer nok et forslag som ikke svarer på de utfordringer barnevernet står i.

Varselklokkene har ringt lenge. Alvorlig hjelpetrengende barn får ikke hjelpen de skal,  meldinger følges ikke opp, og barn forsømmes i institusjon. Det er klasseforskjeller i tiltakene, bygd på foreldres utdanning og økonomi.

Den ene tilsynsrapporten etter den andre viser svikt uten at Høyre viser snev av handlekraft. Barneombudet, brukerorganisasjoner, ansatte og barna selv gjentar og gjentar at flere ansatte er hovednøkkelen.

Om noe er sikkert er det at Høyre og høyreregjeringen ikke strekker til. Det er en systematisk manglende prioritering, og situasjonen for barn i institusjon er nå så alvorlig at vi før sommeren foreslo en bevilgning til en direkte varlingsenhet for barna til Buf-direktoratet.    

Skal vi lykkes i å få et barnevern med god kvalitet, må vi få på plass flere ansatte i det kommunale barnevernet. I tillegg må vi starte arbeidet med en omfattende styrking av det forbyggende arbeidet. Antall akuttvedtak må ned, og ansatte må i større grad drive med sosialfaglig arbeid der barna er, i hjemmet, på skolen og i fritiden. Det er grunnen til at Arbeiderpartiet har foreslått en omfattende barnevernsreform.  En reform som ble stemt ned av Høyre i Stortinget på samme vis som vårt forslag om å styrke samarbeidet med de ideelle barnevernsaktørene, som Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon og fase ut de kommersielle.  Ingen av disse forslagene falt i god jord for partiet Høyre.