«Alle unger skal få være med»

Leserinnlegg

Alle unger skal ha rett til å være med på helt vanlige aktiviteter på fritiden. De skal ha mulighet til å dra på ferie og vite at familien har råd til alle de helt vanlige tingene en familie i Norge trenger. Nok en gang blir det presentert tall som viser at stadig flere barn bor i fattige familier, fordi regjeringen ikke er villig til å prioritere det som må til.

Ifølge tallene fra Bufdir er det sånn at 240 unger i vår kommune vokser opp i en familie som er fattig, og over 105.000 unger i hele landet er i en familie med såkalt vedvarende lavinntekt.

Det er mange organisasjoner som gjør en fantastisk jobb med å gi ferie til familier med dårlig råd, men de samme organisasjonene må også avvise mange. Det viser hvor enorme behovene er. Vi vet at mange flere barnefamilier trenger sosialhjelp, og at det til og med er sånn at mange som har jobb trenger sosialhjelp. I Norge øker fattigdommen dramatisk, mens de fleste partiene bare ser på.

At foreldre har en trygg jobb å gå til, med en skikkelig inntekt er det aller viktigste for å hindre fattigdom. Likevel er ikke det nok. Selv blant folk med full jobb er det mange som sliter med å betale regningene og være med på vanlige ting i hverdagen.

En av de aller viktigste tingene vi kan gjøre for at flere unger skal slippe å vokse opp i fattigdom er å øke barnetrygden. Det gir alle familier bedre råd, og er spesielt viktig for familier som har lite. Derfor har SV foreslått økninger i barnetrygden for alle, og ekstra økninger for store familier og familier med bare en forsørger.

Men også lokalt har vi et ansvar. Derfor kjempet SV i Sortland i juni gjennom at barnetrygden skulle holdes utenfor når sosialhjelp beregnes, og derfor vil vi fortsette arbeidet med bl.a.:

  • Gi ungene gratis skolemat hver dag.
  • Gjøre SFO gratis
  • Sikre tilbudet med åpen hall, og gratis hall-leie til alle under 16 år
  • Jobbe knallhardt for hele, faste stillinger til de som ikke vil jobbe deltid
  • Sikre lav egenbetaling for barnehageplass, og øke søskenmoderasjonen
  • Gi alle barn rett til et kulturskoletilbud gjennom hele skolegangen
  • Dekke deltakeravgift for barn i frivillige organisasjoner og idrettslag, slik at alle kan delta.

Ungene i familier som er fattige trenger at vi alle står opp for dem. Det er på tide med en skikkelig nasjonal dugnad mot fattigdom, den jobben begynner i vår kommune.