«Åpner for «leksefri skole» i Sortland»

Leserinnlegg

Rødt Sortland vil åpne for utprøving av leksefri skole. Den enkelte skole kan i dag velge å organisere opplæringen uten å gi elevene lekser. Læreplanen angir kompetansemål for opplæringen og gir skolen ansvaret for undervisning og læring. Lekser er til på grunn av repetisjon av det du får i timen, slik at elevene kan øve seg på det de har lært på skolen.

Her kan det være store forskjeller på hvor mye repetisjon som trengs, og om eleven har fått med seg på skolen det som skal øves på hjemme.

 Både foreldre og barn har fulle arbeidsdager, gjerne fra klokka åtte til fire, og lengre enn det, og trenger ettermiddagen og kvelden til bare å være sammen, lage middag og snakke om dagens hendelser. I tillegg deltar mange barn og unge på ulike fritidsaktiviteter som skjer på ettermiddag eller kveld. Dette er også viktige arenaer for allsidig læring også av sosiale og fysiske ferdigheter. Det siste familien trenger er konfliktfylte situasjoner rundt lekser, og barn og ungdom trenger avkobling på samme måte som voksne. Stressrelaterte sykdommer ser ut til å gripe om seg blant barn og unge, timene strekker ikke til.

Rødt vil ha leksefri skole, slik man har gode erfaringer med ved flere skoler i andre kommuner. Leksefri skole kan bidra til utjevne forskjeller. I tillegg vil familiene få mindre stress i hverdagen, og lærerne kan bruke tid på undervisning framfor å kontrollere lekser.

Elever som trenger mer repetisjon og øving kan bruke leksehjelptida etter endt skoledag der de får hjelp av sine lærere.

Så til slutt, det vil alltid være rom for frivillig arbeid styrt av egeninteresse, og foreldre vil alltid ha frihet til å følge med på sin sønns eller datters skoleutvikling uavhengig av lekser,- skolen trenger foreldre som er engasjerte i sine barns læring og utvikling, både mht. skolearbeid og fritidsaktiviteter. Større motivasjon fra skolen til læringslyst og utvikling er viktigere enn stramme hjemmelekseplaner.