Åpent brev til ordføreren i Sortland kommune:

«Hva skjer med svømmebassenget på Maurnes?»

Leserinnlegg

Bakgrunn.

I desember 2018 førte en feil i ventilasjonsanlegget til at svømmehallen på Maurnes ble stengt. Siden da har svømmebassenget vært ute av drift. Dette førte til at elever fra Sigerfjord, Strand og Maurnes skoler, i alt ca. 270 elever måtte få sin svømmeundervisning i Sortlandshallen. Som de fleste vet er kapasiteten ved Sortlandshallen under press. Alle elever i Sortland kommune skal nå ha sin svømmeundervisning i et basseng. I tillegg kommer bruk fra videregående skole. Tidligere avlastet Maurnes svømmehall Sortlandshallen. Situasjonen nå er at det må gis plass i Sortlandshallen til de som tidligere fikk sin svømmeopplæring på Maurnes. Dette fører til et redusert svømmetilbud for alle elever i kommunen. Kort sagt: Elevene får dårligere svømmeopplæring ved redusert antall timer.

Svømmeopplæringen.

Svømming er faktisk det eneste faget man risikerer å dø av om man ikke når kompetansemålene. En god svømmeundervisning forutsetter kontinuitet i opplæringen. Går det for lang tid mellom hver svømmetime er vår erfaring at eleven ofte rykker tilbake og må starte nytt. Læreplanen forutsetter at elevene skal være svømmedyktig etter 4. årstrinn. Dette innebærer at eleven både skal kunne svømme godt på mage og på rygg minst 200m, samt dykke og flyte. Dette er noe de fleste kan klare, men det forutsetter jevn og god opplæring over flere år. Vi er bekymret for kvaliteten på svømmeopplæringa på bakgrunn av den reduksjon av svømmetimer som driftsstans ved Maurnes-bassenget medfører, og tror det vil bli vanskelig for elevene å nå målet om svømmedyktighet etter 4. årstrinn.

Gym/svømmeanlegget på Maurnes

Anlegget ble tatt i bruk i 1978 og har fungert i 40 år med minimalt vedlikehold. Utvendig er ingenting gjort og innvendig er det kun gjort mindre utbedringer. Anlegget inneholder en liten gymsal og et lite svømmebasseng på 6x12m. Svømmebassenget er ideelt til svømmeopplæring både med tanke på temperatur, dybde og utforming. Utallige barn har lært seg å svømme i dette bassenget i tillegg til at det er mye brukt på ettermiddagstid. Innvendig er bassenget i god stand og kan med relativt små midler settes i drift igjen.

Fremtidig skolestruktur 

Høyre og Arbeiderpartiet ønsker ny skolestruktur i Sortland. Dette innebærer flere nybygg til uante kostnader. Vi synes det er et paradoks at det i femtiden skal brukes hundrevis av millioner på idrettsanlegg i sentrum, mens man i dag  ikke ser seg råd til å sette i stand et lite svømmebasseng i utkanten som kan gi god svømmeopplæring til mange. Det med småpenger av det Høyre og Arbeiderpartiet har tenkt å bruke. Hadde Maurnes-bassenget ligget på Sortland hadde det nok vært satt i stand for lenge siden. Vi føler oss ikke beroliget av at de to partiene skal satse på bygdene. Saken med Maurnes-bassenget viser det motsatte.