«Sortland Høyre vil at alle skoler skal være dysleksivennlige»

Dysleksi Norge har en godkjenningsordning for skoler for å bli dysleksivennlige. Sortland Høyre ønsker at alle skoler i Sortland skal godkjennes som dysleksivennlige, fordi det løfter alle elever.
Leserinnlegg

Å være en dysleksivennlig skole er en måte å jobbe systematisk for å løfte alle elever. Lese- og skrivevansker er den vanligste grunnen til spesialundervisning i norsk skole. Ifølge tall fra Dysleksi Norge har ca. 5 prosent av alle i Norge lese- og skrivevansker i så stor grad at det kvalifiserer for en dysleksidiagnose. Det betyr at det er grunn til å tro at rundt 60 av våre elever har dysleksi. Mennesker med dysleksi sliter ikke bare på skolen, og ikke bare i norsk-faget. Dysleksi kan være med på å hindre elever til å nå sitt potensiale.

En dysleksivennlig skole er en god skole for alle elever. For å bli godkjent må skolene ha høy kompetanse og gode rutiner for å oppdage og følge opp elever med lese- og skrivevansker, raskt sette inn tiltak og kartlegge og registrere alle elevenes leseferdigheter systematisk. Dette betyr ikke at skolene i Sortland ikke jobber godt med lese- og skrivevansker allerede nå, men det betyr at vi ønsker å gjøre mer for å passe på at ingen blir hengende etter. Å sette fokus på dysleksi gjennom å bli godkjent som dysleksivennlig skole kan være ett av flere tiltak for å sikre en enda bedre opplæring. Skolene vil blant annet få tips og veiledning fra Dysleksi Norge, og komme i kontakt med andre skoler som er godkjente som dysleksivennlige.

Barn og unge som sliter med dysleksi, sliter ofte også utenfor skolen, og tar det gjerne med seg videre i voksen alder. Derfor heier Sortland Høyre på at skolene i Sortland skal bli godkjent som dysleksivennlige
. Vi vil presisere at det ikke er selve begrepet «Dysleksivennlig skole» som er viktig for oss, men innholdet og kompetansen som følger med. Å ha økt fokus på dysleksi, vil gagne både den enkelte og samfunnet.