«Vesterålen kan bli en tungvekter innen bærekraftig turisme»

Leserinnlegg

Først og fremst vil jeg takke alle vesterålinger for en fantastisk helg! Som vertskommuner for verdens vakreste sykkelritt har vi nok en gang fått muligheten til å vise fram den vakre regionen vår og de fantastiske menneskene som bor her!

Vi har all grunn til å være stolte over arrangementet, folkefesten og tv-bildene som ble kringkastet rundt om i verden. Det er utrolig mye godt humør og kreativitet som bor i oss vesterålinger! Det ga gåsehud å se alt det positive som foregikk langs den 176,5 km lange etappen!

Samtidig som at Vesterålen settes på kartet gjennom bl.a. Arctic Race og Monsen på tur, så viser tall fra SSB at antall overnattingsdøgn i Vesterålen har gått ned. Hotellet på Sortland har meldt om svikt i rombestillinger foran årets sommermåneder, og allerede før juni hadde overnattingsbedriftene i Vesterålen nesten 15 % nedgang sammenlignet med året før. Riktignok fremgår det ikke av de offisielle tallene hvor mye som leies ut gjennom Airbnb og liknende. Likevel er det grunn til å undre seg over årsaken til at vakre Vesterålen ikke har større belegg av turister enn det statistikken tilsynelatende viser. I Lofoten går pilene motsatt vei, altså kraftig oppover. Det samme i Tromsø, som hadde 10% vekst i juli. De peker på økt markedsføring som årsaken. Lofoten har hatt nesten 20% vekst i år og er fem ganger større enn Vesterålen. Lofoten har klart å bygge opp en global merkevare gjennom sitt eget navn. Når de har klart det, hvorfor skulle ikke vi også kunne klare det? Vi har en fantastisk natur rundt oss, dyktige innbyggere, et gryende kulturliv og verdens beste kortreiste mat.

Vesterålens beliggenhet i forhold til Lofoten kan hevdes å være en ulempe for oss. Vi ser derimot mulighetene som faktisk er der. Det kommer vanvittig mye turister i vår retning, og vi må overbevise dem om hva som er «rett vei» ut av rundkjøringa i Gullesfjorden. Vi har trua på at Vesterålen kan bli en tungvekter innen bærekraftig turisme!

Nettopp bærekraftig turisme er viktig for oss i Sortland Venstre. Økt turisme utløser et særlig ansvar og forpliktelse for å ivareta miljøet. Det er ikke positivt når enkelte steder i landet opplever såkalt «overturisme», hvor turismen er ute av kontroll og fotavtrykket er ødeleggende for både miljøet og lokalbefolkningens trivsel. Dette ønsker vi ikke skal skje i Vesterålen! Gjennom regionsamarbeidet innen reiseliv må vi derfor stå sammen og jobbe for videre god forankring av miljøperspektivet. Det blir spennende å se innholdet i den ferske reiselivsstrategien fra Visit Vesterålen. Både strategiens tittel og visjon virker svært lovende! Mye handler om å være i forkant gjennom tilrettelegging av infrastruktur som kan møte økt turisme. Sortland Venstre har bl.a. programfestet å sørge for bedre vilkår for camping og bobilturisme gjennom etablering av fasiliteter for parkering, avfall og tømmestasjoner. Vi ønsker også å stimulere til at flere bedrifter, også reiselivsbedrifter, blir miljøsertifiserte.

Folkens, vi har store muligheter fremover! Det skjer spennende ting i den lokale overnattingsbransjen med flere hoteller som gir grobunn for økt kapasitet og vekst. Det vil f.eks. gi muligheter for at flere faktisk kan overnatte her under store arrangementer som Arctic Race. Det åpner også opp for at større bedrifter fra andre steder i landet kan ha Vesterålen som et alternativ til kurs og konferanse. Nye hoteller gir flere arbeidsplasser, både direkte og indirekte. Det er om å gjøre at vi klarer å fylle flest mulig senger, sommer som vinter. Sortland Venstre vil derfor ha gode støtteordninger som heier frem de som tør å satse på aktiviteter og opplevelser, både for turister og innenfor kurs- og konferansemarkedet. At vesterålinger er kreative, er vel dokumentert. Vi tror det det finnes mange som sitter på gode ideer som kan skape arbeidsplasser i reiselivet. Når gründere tør å satse, så må vi tørre å heie dem frem!

Sortland Venstre vil samle regionen om å bygge opp Vesterålen som en tungvekter innen bærekraftig turisme! Vil du være med? Stem Venstre!