«Feil frå Rødt om folkestyre i Sortland»

Leserinnlegg

Skal vi tro Ove Eirik Jensen i Sortland Rødt, står det dårlig til med folkestyret i Sortland. I et innlegg på VOL 21. august søker han å tegne et bilde hvor hans parti Rødt har stått reint og rankt, mens de øvrige partia har svikta.


 

Jensen trekker fram fleire saker som angivelig skal bekrefte det bildet av mangel på folkestyre som han prøver å mane fram. Jeg skal nøye meg med påpeike åpenbare feil i to av sakene.

-Atkomstproblematikken i forbindelse med byggetillatelsen til Coop Extra på Strandskogjordet nevnes som eksempel på at «det politiske flertallets manglende innsikt i/respekt for prosessuelle formaliteter har ført til negative økonomiske konsekvenser i millionklassen for kommunen».

Her etterlater han inntrykk av at Rødt i motsetning til de øvrige partia har hatt nødvendig innsikt og respekt. Det stemmer ikke.

At de næringsdrivende nedenfor Strandskogjordet satt med lovlige atkomster som ikke kunne stenges uten økonomiske konsekvenser, ble både administrasjon og politikere tidlig gjort oppmerksom på. Men det tok lang tid før det sank inn hos de samme. 

Rødts egen formannskapsrepresentant nærmest fnyste av argumentene fra de næringsdrivende. For det var jo må vite bare Sortlands tidligere rådmann som målbar denne argumentasjonen. En rådmann som samme representant hadde stått i fremste rekke for å kvitte seg med.

  • Jensen skriver at «Rødts forslag om at Sortland skulle gå tilbake til det som nå benevnes som utvalgs- eller komitemodellen ble nedstemt med en stemmes overvekt i kommunestyret.»

Da kommunestyret behandla sak om politisk organisering på sitt møte i november 2017, ble det ikke stemt over enn si nedstemt noe forslag fra Rødt. Det ble derimot stemt alternativt over et (subsidiært) forslag fra SV som innebar å erstatte driftsutvalget med to nye utvalg og et forslag fra Høyre/FrP om å beholde driftsutvalget. Sistnevnte forslag fikk her flertall med 14 mot 11 stemmer.

Ved denne avstemninga fikk SV støtte fra Arbeiderpartiet, Rødt og en av Senterpartiets to representanter. SVs prinsipale forslag om at plansakene skulle overføres til driftsutvalget, et forslag som ville avlaste formannskapet vesentlig, ville ikke Rødt støtte.

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Leserinnlegg