«Skoledebatten splitter sigerfjordbygda»

Leserinnlegg

Det har vært avisoppslag om initiativet for å bevare Sigerfjord skole. På Facebook går diskusjonen, stort sett med innlegg av personer som vil bevare skolen.

Jeg har stor respekt for alle som engasjerer seg i saken, men registrer at de som ønsker en annen løsning forholder seg tause.

Jeg registrerer også at FAU ved Sigerfjord ikke har gitt noen høringsuttalelse om saken. Det tolker jeg som at det ikke er enighet om hva som er det beste alternativet for sigerfjordelevene.

Flertallsvedtaket fra Sortland kommunestyre hadde en tidsplan for en ny skole på Strand i 2027. Det betyr at det blir skole i Sigerfjord i 8-10 år framover. Personlig tror jeg ikke tidsplanen for 2027 vil holde. I 2030 er dagens Sigerfjord skole 67 år og pensjonist.

Jeg ønsker at de elevene som bor i Sigerfjord, når vi nærmer oss 2030, skal få gå på den beste skolen vi kan tilby dem. Det vil være en skole med spesialrom i fag som mat og helse, tresløyd, tekstilforming, tegneforming, bruk av digitale verktøy, kantine og fasiliteter for helsesøster og andre yrkesgrupper enn lærere. Nye fag vil sikkert også se dagens lys i tida framover.

Dessverre tror jeg ikke det er mulig å tilrettelegge denne type skole på både Maurnes, Strand og Sigerfjord. Da er eneste alternative en skole på Strand. Her vil det være 300-350 elever, og det blir ikke regnet som en stor skole.

Jeg har vært lærer ved Sigerfjord skole i 38 av mine 42 år som yrkesaktiv. Jeg har alltid vært glad i skolen og bygda og har vært stolt av min arbeidsplass og mine kollegaer.

Jeg velger imidlertid å se framover, hva som er det beste for elevene, hvordan skolen kan forberede dem på den digitale hverdagen de møter i yrkeslivet, uansett valg av yrke.

Så får det bli en oppgave for oss som bor i bygda å legge til rette for at Sigerfjord fortsatt skal være en perle i Vesterålen og ei god bygd å bo i. Det er fullt mulig selv om skolen etter 2030 ligger 8 km fra dagens skole.

Avslutningsvis vil jeg be alle som kjemper for å beholde dagens skole om å bruke et høflig og godt språk både i sosiale medier og i omtale av personer med annen mening. Vi oppfordrer elevene til å behandle hverandre med respekt, da må vi voksne gå foran som gode eksempler.

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Leserinnlegg