Rødt sier nei til bompenger i Vesterålsgata.

Leserinnlegg

Da politisk sak om utbedring av Vesterålsgata var til politisk behandling i Sortland, stemte Rødt mot at prosjektet skulle bompengefinansieres. Det stå vi fast på. Vesterålsgata som en fylkesvei og eneste gjennomgangsvei gjennom sentrum uten alternativ for biltrafikk, må finansieres fullt ut gjennom skatteseddelen.

Rødt er ikke prinsipielt imot bompenger. Bompenger kan brukes som et virkemiddel for å regulere trafikk, deriblant for å få folk til å velge kollektivt foran privatbiler. I Sortland er kollektivtilbudet svært dårlig internt i kommunen, og det er oftest ikke et reelt alternativ for innbyggerne.  Dermed blir bompenger ikke et virkemiddel Rødt Sortland stemmer for. Vi tar dette opp nå fordi det ikke er mer enn sannsynlig at dette blir tema også i kommende valgperiode.

Bompengeopprøret har mye for seg og kan blant annet sees på som et opprør mot forskjellsutviklinga i Norge. Ti-talls milliarder årlig skattelette for de rikeste samtidig med flat økt avgiftsbelastning for folk flest, fører til reaksjoner hos innbyggerne. Så må bilbruken i et ressurs-, miljø- og klimaperspektiv generelt reduseres. Alternativet er i første rekke kollektivtransport. I den sammenheng kan bompenger og andre tiltak være aktuelt.

Med bakgrunn i det nasjonale bompengeopprøret og debatten er det interessant å vite om Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV fortsatt går inn for at Vesterålsgata gjennom Sortland sentrum skal delfinansieres med bompenger?

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Leserinnlegg