«Forebygging og universelle løsninger for å fremme psykisk helse krever handling og penger på bordet»

Leserinnlegg

Depresjon og lettere angstlidelser er en av de største utfordringene vi har i samfunnet i dag og Øksnes er ikke et unntak. Ungdataundersøkelsen har fortalt oss at vi har en økning i dette blant våre unge. På den ene siden trenger ikke dette være alarmerende, da økningen kan skyldes mer åpenhet, men samtidig må vi ta på alvor at vedvarende depresjon og angst og uløste tilfeller fører til et stort tap i samfunnet. Vi har ikke råd til at ungdommer, unge voksne og godt voksne faller utenfor skole, utdanning og arbeidsliv.

Som ordfører var jeg så heldig å få ta del i et seminar med Arne Holte i forbindelse med folkehelseuka, der fokus var på hvordan vi fremmer psykisk helse og få mer fornuftig samfunnsøkonomi. Arne Holte er tidligere assisterende direktør i Folkehelseinstituttet. Seminaret ga meg som ordfører og ordførerkandidat et skikkelig løft i hvordan vi bør jobbe på kommunalt plan med forebygging og universelle løsninger for å fremme psykisk helse blant vår befolkning. Men også at vi må være realistiske på at vi må legge penger på bordet.

Organisasjonsutviklingsprosessen (OU-prosess), som er igangsatt i kommunen har fått fram et tydeligere bilde av situasjonen i Øksnes. En av de områdene vi fikk presentert ståa på var vår satsing på forebygging. Det er ikke oppløftende lesing. Vi skårer lavere enn sammenliknbare kommuner – altså er vi dårlig på forebygging. Dette vet vi er en av postene som det kuttes i først når vi skal spare penger til fordel for de lovpålagte oppgavene våre. Men ønsker vi virkelig å være bekjent av dette?

Øksnes Arbeiderparti vil noe annet fordi vi vet at vi kan ta ut en gevinst i andre enden. For at Øksnes skal være en god kommune å leve og bo i, må vi tilby og legge til rette for at våre barn og unge har en god og trygg oppvekst. For meg betyr dette:

  • God tilgang på helsepsykepleiere fra svangerskap og ut videregående skole
  • Gratis mat i skolen
  • Kunnskap i barnehage og skole om hvordan fremme psykisk helse – hvordan lære våre barn og unge å mestre tanker, følelser og relasjonene rundt seg.
  • Flere lærere og andre yrkesgrupper inn i skolen
  • Flere pedagoger i barnehagene
  • Økt tilbud etter skoletid – satsing på kulturskolen
  • m.m.

Jeg og Arbeiderpartiet ønsker å investere i våre barn og unge gjennom forebyggende og universelle tiltak. Og ja vi er villig til å legge pengene på bordet for å få dette til.

Karianne B Bråthen, ordførerkandidat Øksnes Arbeiderparti