– Enoksen – «En løs kanon på dekk»

Leserinnlegg

3.representanten til SV har begått nok et leserinnlegg. 

Han innleder sine skriblerier med å henvise til et “gammelt ordtak” om gris og fis.  Et raskt søk i nasjonalbibliotekets databaser lemner liten tvil. Til og med “det gamle ordtaket” hadde Enoksen tatt fra sitt eget hode.  Da det ikke finnes i en eneste bok, og frem til nå ikke i en eneste avis.  Jeg legger godsida til og forstår hva han mener.

Videre leser jeg en tirade mot Rødt og MDG som visst nok fører en politikk som får hele lokalsamfunnet til å bryte sammen økonomisk. Enoksen nevner tre hovedområder.

Vindkraft
Lakseoppdrett
Og gruvedrift 

Enoksen har mange meninger, men i alle de tre overnevnte sakene bryter han altså med eget parti. Har han kanskje ikke lest dokumentet til eget parti som heter 

“SVs plattform for miljøkrav til oppdrettsnæringa”, uttalelsene fra SV om gruvedrift i Repparfjord eller fulgt med hva SV sier om vindmølleutbygging.  Han forsøker altså å score politiske poenger uten å ta hensyn til resten av organisasjonen han er en del av.

Sortland og samfunnet ellers er tjent med ei sterk venstreside som arbeider godt sammen. Valg er valg, og i den grad man skal forsøke snakke ned andre parti, bør man gjøre det på en måte som fremhever egen politikk, og ikke rakker ned på andres. 

Om du skal drive valgkamp for SV må du i alle fall ikke angripe deres egen politikk slik Enoksen gjør og har gjort også tidligere.  

Jeg mener av hele mitt hjerte tre dager før valgkampen at det er synd for SV at deres tredjerpresentntant i Sortland går ut i avisen og risikerer å gjøre egne velgere usikre. 

Der Enoksen startet med et “gammelt ordtak” avslutter jeg med et utrykk.  Når noen snakker mot sine egne kaller man det “en løs kanon på dekk”. Jeg håper ikke Enoksen klarer å ødelegge partiets skute nå, rett før valget. Det er så mange flinke om bord.

Jeg håper og tror SV i likhet med Rødt får mange stemmer, og at det blir et godt og fruktbart samarbeid etter valget 

Jeg minner velgerne om at det er lov å kummulere ved årets valg.  

Godt valg!  
"For en blå by med et rødt hjerte"