– La det bli opprør langs kysten

Leserinnlegg

Rødt Nordland støtter kystopprøret og alle folkelige initiativ for å hente hjem til Nord-Norge den leveringspliktige trålfisken som er fratatt kystsamfunnene  -  fra Vardø til Stamsund. Vi registrerer at styringspartiene, røde som blå, forsøker redusere et rettmessig folkelig krav,  forankret i havressursloven,   til et spørsmål om forretningsjuss.  Dem om det. 

Vi konstaterer at vekslende regjeringskonstellasjoner enten  har vist seg maktesløse,  eller er uten vilje til å ta det nødvendige oppgjør  med trålrederiene på  vegne av kysten og arbeidsplassene i fiskeindustrien. 

Samfunnskontrakten er brutt. Et regelverk med klare forpliktelser er uthult.  Rødt har ingen tillit til at det som måtte være igjen av forpliktelser blir overholdt i framtida. Når ikke regjeringa står  opp for fiskerilovverket, som slår fast at de marine ressursene tilhører folket i fellesskap og skal gi arbeid og bosetting langs kysten, så   må  kystfolk og fiskeriavhengige kommuner gjøre det selv. Og det skal vi klare. De søkkrike familiedynastiene som nå kontrollerer nærmere en tredjedel av torskekvotene er ikke « det norske folk i felleskap».

Rødt står klar til å bygge brede folkelige allianser for å ta fisken tilbake til kysten en gang for alle, og omfordele disse rettighetene til den nordnorske kystfiskeren. Ingen trenger være i tvil om at landsdelens kystfiskere fint klarer selv å levere førsteklasses råstoff,  året rundt,  til den landindustrien som rettighetene opprinnelig var ment å opprettholde. Vi er ferdig snakka. Og vi stiller oss bak kraftsalven fra fisker og kystopprører Vegard Bangsund  fra Vardø.

– Nå må det for satan i helvette være nok. Stjele for milliarder og byr oss dritt tilbake!

Godt valg. Stem Rødt!