«Fjerning av eiendomsskatten – er det realistisk eller bare en våt drøm?»

Leserinnlegg

I Øksnes er vi flere parti som vil ha vekk eiendomsskatten, men Øksnes Venstre er det eneste partiet som har presentert en løsning.

Å fjerne eiendomsskatten er krevende, men realiserbar og er redegjort for i innlegget:  “Slik skal vi fjerne eiendomsskatten i Øksnes.”

De andre partiene som vil ha vekk eiendomsskatten har sagt det skal skje ved at det må bli flere Øksnesværinger!

De presenterer en våt drøm om at økte skatteinntekter og økte overføringer fra Staten skal kunne erstatte eiendomsskatten. Resultatet av en slik politikk blir fort at kommunen drives med tap, og havner på Robek-lista på ny. Enten det, eller så må det gjennomføres massive kutt i eldreomsorgen, – i barnehagetilbudet, - innen skolen m.fl. enheter.

Vi registrerer at regjeringen slår sammen kommuner med håpløs økonomi med tvang. Går velgerne for løsningen som de andre motstanderne av eiendomsskatten i Øksnes presenterer, kan det være et steg i retning av ei kommunesammenslåing som vi ikke vil ha. Da kan dette bli det siste kommunevalget i Øksnes!

Pessimisten klager over vinden, optimisten forventer at vinden skal skifte retning, mens realisten justerer seilene.

  • Øksnes Venstre vil justere seilene.
  • Vi tror ikke – som de andre motstanderne av eiendomsskatt – at vinden skal skifte retning.
  • Vi er ikke pessimistiske, og mener at eiendomsskatten lar seg fjerne.

For at dette skal la seg gjennomføre er vi avhengige av SOLID støtte. Men å tro at vi kan få dette til uten et betydelig antall plasser i det nye kommunestyret er helt urealistisk.

Så er du en av dem som vil ha fjernet eiendomsskatten – stem Øksnes Venstre.