«Hva vil dagens politikere bli husket for?»

Leserinnlegg

Ordfører Siv Dagny Aasvik var 30. august ute med en relativt lang skryteliste i sitt innlegg «Hva har så Arbeiderpartiet med samarbeidsparti faktisk gjort, mens vi har ledet kommunen?»

Det er ingen tvil om at det sittende kommunestyret, med ordfører Siv Dagny Aasvik og kommunaldirektør Ola Morten Teigen i spissen, har fått gjennomført mye de siste årene. Noe av det har vært veldig bra, som for eksempel bygging av klimavennlig ungdomsskole på Stokmarknes og nytt helsehus  – men nå er de i ferd med å snuble over målstreken.

Forslaget til planprogram for nytt industriområde nordøst av Børøya ble vedtatt av formannskapet 04.07.2019 – ja, midt i sommerferien. Dersom planprogrammet blir vedtatt i kommunestyret senere i høst, vil det innebære at folk som kommer til Hadsel i fremtiden blir møtt av et enormt industriområde som strekker seg fra foten av Hadselbrua og over hele Børøya frem til Vesterålen kysthotell. Førsteinntrykket folk får av kommunen vår vil med andre ord bli ødelagt for alltid. Ville kommentatorene og seerne som fulgte Arctic Race blitt like begeistret da syklistene slet seg over til Hadseløya, dersom et industriområde hadde dominert tv-bildene istedenfor Hadselbrua? 

Helt sikkert ikke. 

Miljøpartiet De Grønne mener først og fremst at det går litt for fort i svingene på rådhuset for tiden. Kommunen og politikerne må ikke forhaste seg inn i irreversible avgjørelser som vil definere Hadsel kommune og innbyggernes hverdag her i all overskuelig fremtid.

Argumentene som har blitt fremholdt for utbygging av industriområdet, er først og fremst flere arbeidsplasser og mindre tungtransport gjennom sentrum.

Det blir ikke flere arbeidsplasser av at en ny kai/industriområdet med gass-hub, tømmerkai og containerhavn ligger ved Hadselbrua enn om det ligger en annen plass i kommunen. Hvilke andre løsninger ble vurdert før det ble bestemt at dette er vårt eneste alternativ?

I forslaget til planprogram står det at gjennomsnittlig avstand til hogstfeltene fra tømmerkai på Børøya vil være 25-30 km. Hva er avstanden til hogstfeltene fra en tømmerkai på Melbu eller (Gud forby) kaien på Sortland?

En gass-hub er ikke avhengig av en stor kai og kan ligge så å si hvor som helst i kommunen. Det er nemlig tilstrekkelig med en pir som er koblet til gasstanker på land via rørledninger.

Det er mye ledig areal avsatt til industri på Melbu, og uttrykt et ønske blant melbuværinger om å få økt aktivitet på sørsiden av Hadseløya. Egner ikke industriområdene rundt Melbu eller Melbu havn seg til noe av ventet fremtidig behov i kommunen?

Ifølge kommunaldirektør Teigen vil flyttingen av dagens containerhavn til Hadselbrua/Børøya medføre at ca. 1200 færre lastebiler vil kjøre gjennom Stokmarknes sentrum årlig. Det er selvfølgelig positivt at det blir mindre tungtransport gjennom sentrum – både for trivsel og trafikksikkerhet - men 1200 lastebiler per år utgjør ikke mer enn et gjennomsnitt på 3-4 lastebiler per dag. Til sammenligning har Rambøll estimert at daglig trafikkmengde gjennom Stokmarknes (Markedsgata og Havnegata) ligger på ca. 4400 kjøretøy og at tungtransport utgjør ca. 10 % av dette. Forslaget innebærer altså en minimal reduksjon av tungtransport gjennom sentrum.. Er dette verdt en ødeleggelse av porten til Hadseløya?

Mitt inntrykk etter å ha lest forslaget til planprogram og samtaler med politikere og innbyggere, er at det er mange vedtatte sannheter i denne saken, og lite som er gjort for å finne alternative løsninger.

Jeg har vokst opp i Førde i Sogn og Fjordane, som har fått æren av å bli kåret til Norges styggeste sted flere ganger. Det er ingen tvil om at en slik status påvirker hvordan innbyggerne identifiserer seg med hjemplassen sin. Dersom politikerne i Hadsel bestemmer seg for at vi skal ha et industriområde som strekker seg helt fra Hadselbrua til Vesterålen Kysthotell, så er jeg sikker på at dette vil påvirke hvordan vi identifiserer oss med vår vakre kommune. 

I Bladet Vesterålens spørrerunde til alle partienes ordførerkandidater var det bare undertegnede (MDG) og Rødt-kandidat Geir Jørgensen som svarte et tydelig JA til å bevare Storskjæret og området rundt Hadselbrua. Dersom Miljøpartiet De Grønne kommer inn i kommunestyret lover vi at vi skal kjempe for åpne demokratiske prosesser og at natur og miljø får mer fokus i vår vakre kommune i fremtiden.  

Om 20 år er det ingen som vil huske hvem som sørget for at det ble bygget ny ungdomsskole på Stokmarknes eller nytt helsehus, dersom det blir vedtatt utbygging av området mellom Hadselbrua og Børøya.

De vil huske hvem som ødela Storskjæret, Hadselbrua og førsteinntrykket til Hadsel for alltid.

Er det dette dagens av- og påtroppende politikere vil bli husket for?

Godt valg!