«Vi vil huskes som tilretteleggere for vekst og utvikling»

Leserinnlegg

Til MDG, takk som spør.  Jeg skal ikke svare for hva andre politikere vil huskes for, men vil gjerne fortelle hva jeg , og listekandidatene i Høyre ønsker å bli husket for.

I og med at etablering av havneterminal er det sentrale i MDG's innlegg, kan det få være et utgangspunkt. Høyre i Hadsel ønsker å bli husket som ansvarlige og aktive tilretteleggere for bærekraftig  vekst og utvikling i kommunen.

Vi ønsker å bli husket som partiet som bidro positivt til at man fikk bygget en fremtidsrettet og egnet havneterminal, som åpnet opp for at lasten som tidligere måtte fraktes med forurensende og livsfarlige trailere kunne tas bort fra nord norske smale vinterveier og i stedet fraktes på kjøl. 

Vi ønsker å bli husket som partiet som benyttet områder allerede avsatt til industri, til nettopp industri! Partiet som sørget for at bedrifter og næringsliv i kommunen fikk rammevilkår preget av forutsigbarhet, og som la grunnlag for innovasjon og nyskaping. 


Vi ønsker å bli husket som det ansvarsbevisste partiet som tok hensyn til det grønne skiftet og klimamålene vi sammen med MDG og andre partier vedtok i kommunestyret. For ikke å snakke om klima-og miljøplanen som vi sammen utarbeidet og fikk vedtatt.


Til slutt vil jeg si, vedrørende bekymringen for Storskjæret, at jeg liker MDG's vilje til å se etter alternative løsninger. Det legger grunnlag for et konstruktivt samspill i kommende periode, og jeg er helt sikker på at vi vil finne mange gode miljøvennlige løsninger og kompromisser.