«Meningsløst fra UDI»

Leserinnlegg

Nyheten om at det blir bråstopp ved Bankplassen asylmottak etter 30 års sammenhengende drift, har opprørt folk på Melbu.

Kontrakten utløper ved årsskiftet og da skal alle beboere være ute og flyttet til andre mottak. Hastevedtaket rammer blant annet 60 barn på Melbu, der 30 er elever på skolen og 15 går i barnehager. Det rammer familier som har bodd 10 år på stedet, og som nå rykkes opp fra trygge omgivelser og sosialt nettverk for å sendes avgårde til ukjent bestemmelsessted.


Hastevedtak og kort tidsfrist fra UDI vitner om svært dårlig planlegging. Etter det vi forstår er Bankplassen blant mottakene som fortsatt er kvalifisert for å legge inn anbud hos UDI. Det betyr at at en ny kontingent kan være på plass på Melbu i 2020.


De klare taperne i dette budsjettspillet er dagens beboerne, og da særlig barna, som starte på nytt i fremmede omgivelser.

Vi skjønner at UDI må forholde seg til økonomiske rammer og endrede betingelser, men fremgangsmåten fremstår både som klønete, meningsløst og totalt unødvendig.

Vi håper politikere både  i Hadsel og de andre berørte kommunene kommer på banen i denne saken.