«Et dolkestøt mot Arbeiderpartiets velgere»

Leserinnlegg

Et valg er gjennomført og velgerne har avsagt sin dom i Hadselpolitikken. Velgerne, du og jeg, uavhengig av hvilken funksjon vi har i samfunnet, det være seg pensjonist, direktør, arbeidstaker, firmaeier etc. har gjennom vårt valgsystem like mye å si.


– Tillit er vanskelig å oppnå og beholde, men lett å miste. Det opplever Hadsel Ap akkurat nå

Nyhetsleder i Vol, Espen Mowinckel Pettersson, mener Hadsel Ap taper tillit på måten de agerer på etter Åge Rustens avgang.

 

Vårt demokrati er tuftet på likhetsprinsippet og det må vi verne om. I denne sammenheng har våre politikere et særlig ansvar for å ta vare på vårt folkestyre ved å utøve det mandat velgerne har gitt det enkelte parti i valg på en klok måte.

Det er med stor undring jeg leser i media at noen parti etter valget velger å gi en del næringslivsaktører en eksklusiv rett til å påvirke politiske veivalg i Hadsel. En slik handlemåte er etter min mening med på å bygge opp under politikerforakt og i verste fall så tvil om vårt folkestyre.


Ble enige om politisk plattform

Forhandlingsutvalgene i Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Høyre i Hadsel har nå i kveld blitt enige om en politisk plattform for 2019-2023.

 

I nominasjonsprosessen i Arbeiderpartiet kunne vi lese i media at partiet satte mye inn på å overtale Åge Rusten til å bli Arbeiderpartiets ordførerkandidat. Det fremstår derfor som utrolig at noen, uvisst hvor de kommer fra, har slik jeg kan tolke det fra utsiden, «presset» Arbeiderpartiets ordførerkandidat til å gi fra seg varaordførertaburetten i «kampen» om posisjoner med Høyre.

Selv om Arbeiderpartiet gjorde et dårlig valg, gav Arbeiderpartiets velgere Åge Rusten tillit som ordførerkandidat ved å gi han nest mest personstemmer i Hadsel. Dersom Arbeiderpartiets medlemsmøte velger å gi varaordførervervet til Høyre, fremstår dette som et dolkestøt mot paritets egen ordførerkandidat og Arbeiderpartiets velgere, slik jeg ser det.