«Trafikkfelle på E10 kreves utbedret straks»

«Et bilde som viser hvor farlige situasjoner som skapes ved innsnevring over Kongsvikelva».   Foto: Solveig Einarsen

Leserinnlegg

Sammenknytting gang- og sykkelsti over Kongsvikelva.

Mandag den 07.10.2019 ble det startet en aksjonsgruppe for endelig å få knyttet sammen allerede etablerte gang- og sykkelstier på begge sider av Kongsvikelva langs E10.

Denne innsnevringen på E10 skaper daglige svært farlige situasjoner da barn, skolelever og øvrige innbyggere er avhengig av å passere brua for å kommer til skole, barnehage og arbeid.

Arbeidet var ferdig prosjekter allerede i 2011 av Statens Vegvesen. Aksjonsgruppen forventer at prosjektet blir prioritert ifm. budsjettarbeid 2020.