– Kommunens ansvar for innbyggerne og jakten på lettjente penger

Leserinnlegg

Jeg begynner å bli i tvil om Andøy kommune har innsett sitt ansvar for alle kommunens innbyggere. Den nye ledelsen i Andøy går stort ut og sier at de vil ta hele kommunen i betrakting. Det må da være unntatt tre bygder like sør for Andenes.

Det er det den nye ledelsen sier når de 100% går inn for at utbyggingen av Andmyran vindkraftanlegg skal gå sin skjeve gang. De ønsker å utsette lokalbefolkningen for umenneskelige belastninger. De ønsker at de som bor der skal utsettes for støy (med helseskadelig infralyd), ta fra dem mulighet til å nyte ettemiddagskaffen utendørs om det er en god soldag, ta fra dem muligheten til å drive med helsefremmende friluftsliv i nærmiljøet og gi dem «gleden» av å se lysforurensing når det er mørkt, mm. Jeg vil utdype de enkelte temaene noe.

Når det gjelder støy er den norske grenseverdien 45Lden. Denne grensen baserer seg kun på dBa som betyr målinger inne den hørbare sektoren av lydspekteret. Den tar ikke med i beregningen den lavfrekvente lyden. Det er den lyden som ikke høres men som kjennes i kroppen. Det er lange lydbølger som vandrer lenger enn de hørbare frekvensene og som har større gjennomtrengingskraft i solid materiale. Et hus vil være som en resonanskasse for disse bølgen. Vi har alle hørt lyden av musikkanlegget fra en bil som kjører forbi. Vi hører kun bassen og bilen er resonanskassen. Sykdom som dannes ved langvarig belastning av lavfrekvent støy kalles Vibro Acustic Disease (VAD). Da dette er vanskelig å måle bryr ikke norske helsemyndigheter seg noe om det. De gjør ikke som i noen andre land og tenker forebyggende.

Når det gjelder å nyte ettermiddagskaffen eller oppholde seg utendørs om ettermiddagen vil jeg gjøre oppmerksom på at hele industriområdet vil ligge vest for boligene. Det er på den tiden mange gjerne vil oppholde seg utendørs i den lyse tiden og ikke minst i godværsperioder. De digre roterende turbinvingene vil gi kontinuerlig skyggekast over uteplassen. Også innomhus vil vi få belastningen av skyggekast dersom vi har vindu mot turbinene. Vi har alle kjørt bil langs en skog når solen kommer inn fra siden. Det er ganske forstyrrende. Men her vil det ikke stoppe før solen går ned. Vi kan selvfølgelig oppholde oss på andre siden av boligen og/eller sette lemmer for vinduene, men det anbefales at vi særlig i Nord-Norge bør være så mye i sol som mulig av helsemessige årsaker.

Vindturbinene skal på grunn av flysikkerheten utstyres med lysmarkering. Forskriften sier at denne markeringen skal bestå av høyintensive blinkende lyskilder når det gjelder turbiner over 150 m. På Andmyran skisseres det nå 200-210 m. totalhøyde. Så om det ikke var nok med skyggekast om dagen vil vi i mørketiden og om natten utsettes for diskolys også. Når skal vi få fred og ro. Husk at lyden vil vi ha døgnet rundt og de andre ulempene blir en forsterkning.

I alle svar og avgjørelser fra NVE sier de at fjellrekken i vest vil dempe inntrykket av turbinene. Når de blir så høye som det er skissert vil alle turbinene tydelig sees over fjellrekken. For de som nå har hytter i fjellet vil de se rett inn i et roterende mareritt når de står opp om morgenen for å få med seg hele dagen.

Dessuten vil verdien på eiendommene bli vesentlig redusert. De vil sannsynligvis bli umulig å omsettes. Rapporter fra Danmark og andre land tyder på det.

Jeg har ikke nevnt iskast fra turbinene. Isklumper fra vingene kan kastes 300m. Det vil bli sikkerhetssonen rundt hver turbin. Turbinene skal stå 7-800 m fra bolighuset. Det betyr at vi får fantastiske 500 meter å gå skitur på om vinteren, for vi kan ikke gå på Andfjorden.

Men hva sier Andøy kommune. Ingenting. Det er så bra å få inn et par millioner i skattepenger fra denne industrien. De glemmer vist helt at de kan tape millioner på at folk flytter fra kommunen, mindre oveføringer fra Staten. Det eneste de oppnår er å bli en lite attraktiv turistkommune og få dårlig omdømme. De som «må» flytte vil ikke bli nådige. De som ikke har mulighet til å flytte vil etter hvert dø ut. Og da kommer det ikke nye innbyggere der. Andøy kommune sitter igjen med en vindindustri og en «gost town». Virkelig noe å vise turistene. Og i historieboken vil galskapen og jakten på penger være konklusjonen.