«Kulturfabrikken har blitt det fyrtårnet man håpet på»

  Foto: Marius Birkeland

Leserinnlegg

Denne helgen inviterte Kulturfabrikken til stor bursdagsfest. Med gratis arrangementer, kake, ballonger og pølser åpnet fabrikken dørene på raust vis for flere hundre barn og voksne.

Kulturfabrikken har blitt det fyrtårnet man håpet på. Det er ikke gitt at det skulle gå så bra. Men med en stødig ledelse, flinke og engasjerte ansatte, en sunn kommersiell drift og et uttalt mål om å huse arrangementer for alle, har man klart det. Hver uke er 10 000 mennesker innom fabrikken, som huser kulturskole, bibliotek, kino, museum, galleri, konsertsaler, møterom og kafé. Kulturfabrikken er en møteplass, en arena for kreativ utfoldelse og et hus med aktivitet fra morgen til kveld. Konserter, teaterforestillinger, konferanser, festivaler, utstillinger og faste arrangementer som Ungdomsfabrikken, Barnas fabrikk, lørdagsåpent bibliotek, quiz og dagskift åpner huset opp og senker terskelen for gode opplevelser for alle.

Kultur er avgjørende for bolyst og for å skape en attraktiv kommune som man vil flytte til og jobbe i. Derfor er Kulturfabrikken svært viktig for Sortland.

På samme måte er det nå på tide å løfte idretten.

Breddeidretten har i årevis meldt om sprengt kapasitet og dårlige fasiliteter. At barn og unge må vente i kø for å få delta er ingen tjent med. Derfor er nå tiden overmoden for å løfte idretten. Om det blir flere haller, basishall eller flerbrukshall kombinert med svømmehall må idretten og de mange brukerne selv være med å definere. Politisk bør ambisjonene være høye:

Kulturfabrikken ble muliggjort gjennom et utstrakt samarbeid mellom kommunen, næringslivet og frivillige. Det samme gjelder for Blåbyhallen. Det er ingen grunn til at vi ikke kan få til det samme med nye haller. Ved å være åpen for ulike finansierings-, eier- og driftsformer, kan vi få mest mulig idrettsglede igjen for pengene.

Samtidig bør idrett bli et strategisk satsingsområde for Sortland. Med gode idrettsarenaer kan vi få til turneringer, stevner og mesterskap som skaper aktivitet for hele kommunen, regionen og landsdelen.

Fem år etter åpningen er Kulturfabrikken et godt bevis på hvordan et hus kan løfte en region og verdien av å bo her. Det er på høy tid at vi prioriterer idretten på samme vis.

Da kan også idretten få hus som løfter oss.