«Flere politikere må ytre seg»

Leserinnlegg

Stortingsrepr fra Senterpartiet Liv Signe Navarsete og Willfred Nordlund jobber hardt for å offentliggjøre galskapen ved at kampfly og overvåkningsfly skal samlokaliseres på Evenes.
Dette blir en økonomisk fadese av de store, samt at det åpenbart ikke er å styrke forsvaret i nord.
 

De miljømessige og sikkerhetsmessige vanskelige forhold på Evenes, synes ikke å bli vektlagt, selv om flygere, flygeledere, meteorologer  og flere høyere offiserer har sterkt frarådet at kampfly F-35 og overvåkningsfly P8 blir stablet sammen på Evenes.
 

Overvåkningsflyenes base på Andøya er perfekt / og det er ingen sikkerhetspolitisk situasjon som borger for at det er fornuftig å flytte flyene ca 10 mil fra Andøya  til Evenes.
Flere politikere - ikke minst fra Arbeiderpartiet - bør forlange gransking/høring, og manne seg opp til å få endret vedtaket i Stortinget fra 2016 om å legge ned Andøya Flystasjon.