«Oppbygging av Senter for Oljevern og Maritimt Miljø»

Andreas Øien Johannessen, Hadsel H, statsminister Erna Solberg og Lena Arntzen, Hadsel H.  Foto: Innsendt

Leserinnlegg

Nordland Høyre har i helgen holdt årsmøte. Fra Hadsel og Vågan Høyre ble det fremmet en uttalelse om viktigheten av fortsatt oppbygging av Senter for Oljevern og Marint Miljø, og da spesielt på aktivitet på Fiskebøl.

Følgende uttalelse er tatt inn i en resolusjon om Nordområdepolitikk:

Arktiske omgivelser for olje- og gassutvinning krever utvikling og testing av utstyr og metoder i arktiske områder. Opprydding av marin forsøpling er viktig tiltak for bærekraftig havforvaltning. Nordland Høyre forventer konkret planlegging og prosjektering for videre utvikling av senter for Oljevern og Marint Miljø på Fiskebøl.

Vågan og Hadsel Høyre fikk også møte statsminister Erna Solberg hvor vi fikk gitt en påminnelse om viktigheten av Senter for Oljevern og Marint Miljø (SOMM) på Fiskebøl. Vi fikk statsministerens fulle oppmerksomhet og overbrakt henne en utvidet uttalelse:

Arktiske omgivelser for olje- og gassutvinning krever utvikling og testing av utstyr og metoder i arktiske områder. Utredningen fra Kystverket og SOMM viser at Fiskebøl er det beste alternativet for å tilfredsstille de effektmålene som myndighetene har satt.

Norge skal bidra med over 3 milliarder kroner til tiltak for bærekraftig havforvaltning. SOMM skal blant annet tilrettelegge for, utvikle og formidle kostnadseffektive og miljøvennlige løsninger for opprydding av marin forsøpling både i egen regi og i samarbeid med etablerte aktører. Eksempel på etablerte aktører er blant annet Marine Recycling Network som har sin administrasjon på Stokmarknes og SALT, ett av landets fremste fagmiljø på plastforsøpling, som har sitt hovedkontor i Svolvær.

Fremdriften i arbeidet er for lav. Det trengs fornyet politisk fokus for å utvikle Senter for Oljevern og Marint Miljø og det forventes at arbeidet nå går inn i en ny fase med konkret planlegging og prosjektering for et fullskala test- og treningsanlegg for oljevern og marin forsøpling lokalisert på Fiskebøl.