«Opprettelse av NAV ombud»

Fagforbundet er LOs største medlemsorganisasjon.  Foto: Gorm Kallestad

Leserinnlegg

Fagforbundet Nordland er forskrekket over den politikk som føres og som har satt NAV i den situasjon som florerer i media i dag 30.10.2019 og som rammer uskyldige mennesker.

Vi registrerer også hvordan sittende Regjering har redusert og fjernet flere trygdeordninger til bl.a. de svakeste i samfunnet.

Når vi også får en oppfatning av at det er en svekkelse av servicen og oppfølgingen overfor egne uføre medlemmer, så støtter vi opp om opprettelse av et NAV ombud som foreslått av pensjonistforbundets leder Jan Davidsen.

Representantskapet i Fagforbundet Nordland.