– Det er uttrykk for en totalitær tankegang når man på denne måten prøver å stenge ute stemmer man ikke liker å høre

Leserinnlegg

På 70- og 80-tallet var det AKP (m-l) som hadde det som fast praksis å prøve å hindre «uverdige» i å komme til orde. Partiets aktivister prøvde til stadighet å nekte personer og organisasjoner en talerstol. Kanskje ikke så rart. For ytringsfriheten sto ikke høgt i kurs hos et parti som ivra for å erstatte det norske demokratiet med «proletariatets diktatur».

De siste åra har stadig nye grupper falt for fristelsen til å forsøke å sette munnkurv på personer som ikke innehar de «rette» meiningene å holdningene. På amerikanske universiteter har «no platforming»-kampanjer gått som en farsott. Og det har også smitta over til vårt eget land.

Da Jarl Hellesvik og Karl Wilhelm Sirkka fra organisasjonen Etnisk og Demokratisk Likeverd (EDL) i juni i år ble invitert til å holde innledning på et grunneiermøte i Selbu, prøvde representanter for Samisk Råd i Trøndelag å hindre at de fikk en talerstol. Og etter møtet rykka Sametinget ut med en uttalelse hvor det ble tatt avstand fra at Hellesvik og Sirkka hadde fått mulighet til å komme til orde. 

På lederplass i Dagens Næringsliv kunne vi sist lørdag lese historia om hvordan Sylo Taraku nylig hadde blitt nekta å holde et foredrag om si ferske bok «Frihetskampen om islam». Initiativtakerne til foredraget hadde blitt pressa til å trekke invitasjonen Taraku hadde fått. Bokas tittel var aleine nok til at fore-draget ble tatt av plakaten.

Til helga går mediekonferansen Svarte Natta av stabelen i Tromsø. Det faktum at Trond Giske og Fredrik Virtanen er invitert til å sitte i et panel om temaet «Hva gikk galt da pressen dekket #metoo?», har ikke gått upåakta hen.

I Dagbladet rykka Ida Eliassen-Coker – titulert som sjefredaktør - ut om hvor vederstyggelig det var at Giske og Virtanen var invitert. Ho fikk angivelig umiddelbart fysisk ubehag av å ha fått en mail med invitasjon til konferansen. For tenk: Giske og Virtanen stirra på ho fra dataskjermen.

Kvinnenettverket i Troms Arbeiderparti har fulgt opp med en slags boikott av konferansen idet de vil arrangere et alternativt arrangement samtidig med at Giske og Virtanen får mulighet til å ytre seg. Og mandag ettermiddag la Dagsavisens kommentator Hege Ulstein – kanskje mest kjent som uoffisiell pressetalskvinne for Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik – ut ei melding på si Facebooksida at ho hadde trukket seg som innleder på konferansen. Begrunnelsen var at ho ikke ville bidra til at Trond Giske kunne tilbake i posisjoner i Arbeiderpartiet.

Det er symptomatisk at det er sjøloppnevnte forsvarere av såkalte «svake grupper» som på denne måten går i front for å nekte folk med «gale» meininger en talerstol. De svake gruppene trenger angivelig beskyttelse. Hva enten det er samer, innvandrere, muslimer eller kvinnelige varslere.

Det er uttrykk for en totalitær tankegang når man på denne måten prøver å stenge ute stemmer man ikke liker å høre. Det er tankegods som hører heime heilt andre steder enn i et liberalt demokrati. På historias skraphaug er det ennå rikelig med plass.