«Kommentar til Jonni Finstad om deres støtte til Andøy»

Leserinnlegg

Høyre og Jonni Finstad sier de er ikke mot tiltak i Andøy som havneutbygging eller støtte til satellitt virksomhet. I løpet av årene som er gått siden vedtaket om nedleggelse av Andøya flystasjon har de ikke gjort noe som viser at de ønsker å hjelpe Andøysamfunnet for å erstatte arbeidsplassene som forsvinner som direkte følge av vedtaket.

De støtter seg på rapport fra et seriøst konsulentselskap som sa at folketallsnedgang som følge av vedtaket ikke ville slå inn før etter 2025. Nå snart 4 år etter vedtaket har nedgangen passert de verste spådommene fra konsulentene om folketallsnedgang 5 år før tiden.

Arbeiderpartiet har i motsetning til Høyre og Finstad i alle fall forstått at de må følge opp det de lovet i vedtaket. Det er også på sin plass å gi ros til fylkestingsrepresentantene både fra Arbeiderpartiet og Høyre for deres holdning i denne saken.

At Finstad og Høyre ikke prioriterer å ikke gjøre det de lovte når de forklarte hvor tungt og vanskelig dette vedtaket hadde vært for dem viser hvor mye de er til å stole på og hvor mye de som stortingsrepresentanter fra Nordland og Høyre bryr seg om eget fylke og oss som innbyggere her.

Jeg har ikke sett dem på banen hverken når det gjelder sykehus, høyere utdanning, politi eller forsvar, ja bortsett fra å forsvare regjeringens politikk.

Jo forresten de er raskt på banen for å kritisere forslag fra Nordland fylkeskommune som må spare som følge av inntektsreduksjon for Nordland fylke foreslått av regjeringen og vedtatt av stortingsflertallet Jonni Finstad er en del av.

Denne inntektsreduksjonen vil føre til dårligere kollektivtilbud og reduksjon i utdanningstilbud som smerter oss mye mer enn det har vært mulig å forestille seg. På toppen vil Jonni Finstad at fylket skal prioritere havneutbygging innenfor de samme rammene, jeg vet ikke hvilken skoleklasse eller båtrute han vil ofre for å få dette til.