- Kjære ordfører

Trude Drevland er leder av Rådet for et aldersvennlig Norge.  Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Leserinnlegg

Jeg skriver til deg fordi jeg er leder av Rådet for et aldersvennlig Norge. Et verv jeg er beæret over å ha. Jeg anser arbeidet for å sikre et aldersvennlig Norge som ett av de viktigste tiltakene fremover.

Vi blir flere og vi lever lenger. Om få år er vi dobbelt så mange endre som i dag. Mange av oss lever nesten en tredel av livet vårt som pensjonister. De fleste av disse årene som friske med uutnyttede ressurser. Eldrepolitikk er mer enn helse og omsorg.

Jeg er både opptatt av, og har i mitt oppdrag i rådet påtatt meg å bidra til at andre engasjerer seg i dette viktige arbeidet. Her må lokale myndigheter, næringsliv, organisasjonsliv, frivillighet og forskningen involveres.

Kommunene vil være svært viktig bidragsyter knyttet til den overordnede strategien om et aldersvennlig samfunn, men også viktig for det arbeidet vi i rådet skal gjøre. Derfor tar jeg kontakt.

Vi som sitter i rådet er utpekt av regjeringen, og er en del av reformen «Leve hele livet». Rådsmedlemmene representere offentlige myndigheter, arbeids- og næringsliv, organisasjoner, og forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Det arbeidet vi gjør i rådet skal støtte de oppdragene som ligger i Nasjonalt program for et aldersvennlig Norge.

Programmet består av fem forskjellige innsatsområder. KS, som også er representert i rådet, har hovedansvar for etablering av et nasjonalt nettverk for aldersvennlige kommuner, som er ett av innsatsområdene.

Et annet innsatsområde er involvering av eldre i lokal og kommunal planlegging. Det forutsettes at kommuner og fylkeskommuner setter et aldersvennlig samfunn på dagsorden i kommunal planlegging. Derfor inviteres eldrerådene sammen med kommuner og fylkeskommuner til å kartlegge egne lokalsamfunn og legge konkrete planer for å gjøre fysiske og sosiale omgivelser, transport, service og tjenestetilbud mer aldersvennlig.

Her hviler det en stor oppgave på eldrerådene. Jeg har allerede vært rundt og møtt en rekke eldrerådsrepresentanter som synes dette oppdraget er både interessant og viktig, men også overveldende. Her vil eldrerådene selvsagt ikke alene skulle gå ut å gjennomføre kartlegginger, men for eksempel sammen med frivilligheten. For at de skal lykkes må arbeidet bli sett på som viktig, og tatt i betraktning når planene skal legges og prioriteringer skal gjøres.

Håper du vil være med å bidra til at Eldrerådet sin status heves og gi de som sitter i Eldrerådet den opplæring og rolle som forventes. Sammen med eldre i kommunen må de få innvirkning på kommunens planlegging.

Det første som må gjøres, om det ikke allerede er gjort, er å få på plass det nye Eldrerådene.