«Beklager ordfører»

Sortland videregående skole avd. Øksnes.  Foto: Tommy Hansen

Leserinnlegg

Øksnes kommune står ovenfor en betydelig reduksjon i utdanningstilbud dersom fylkesrådets innstilling vedtas i desember møtet.

Det er en gledelig nyhet at Fiske og fangst får bestå i alle fall et år til i Øksnes! Dette er et resultat av en ryddig og god dialog med fylkesrådet, hvor APs Karianne Bråthen har vært en sentral aktør.

Fremdeles ligger det i innstillingen fra Fylkesrådet at Restaurant og matfag på Myre skal legges ned.

I kommunestyret 19 november tok derfor Arbeiderpartiet til ordet for å sende en delegasjon fra Øksnes kommunestyre med et klart mandat til fylkestinget. Dette for å presentere løsninger for Fiske og fangst utover 2021, men også for å berge Restaurant og matfag på Myre som har et godt faglig tilbud også til dem som faller litt utenom tradisjonelt skoleløp.

Vi respekterer at ordfører ikke har kapasitet til å delta i fylkestinget i desember møtet, men i denne saken fremstår ikke ordfører som Øksnes kommunes øverste politiske leder med en klar styring.

Dette begrunner vi med følgende:

· Det var ikke noe formelt som skulle forhindre en slik sak i dagens møte. Likevel velger ordfører å ikke sette den på dagsorden.

· Det er ikke samme styrke og gjennomslagskraft i å la «den som føler seg kallet» møte opp i fylkestinget uten et klart mandat fra et samlet kommunestyre.

· Ordfører sa også i dagens møte: «dersom noen ønsker å lage en uttalelse skal selvsagt SP stille seg bak denne»

Vi trenger våre videregående skoletilbud, både innen Restaurant og matfag og også innen Fiske og fangst. Dessverre står distriktskommunene, også Øksnes, igjen med en ribbet utdanningsstruktur som gjør at vi må sende våre ungdommer bort fra hjemkommunen for å ta utdannelse for å kvalifisere seg for arbeidslivet.

I sum står vi altså igjen med tafatthet og unnfallenhet fra Ordfører i en sak som er av en sjelden stor betydning for Øksnes samfunnet.

Det er derfor overskriften lyder: Beklager ordfører. Det er virkelig beklagelig at ikke ordfører setter større tyngde bak den største trusselen om fjerning av videregående studietilbud i Øksnes kommune på lang tid.

Til Øksnes samfunnet – møt opp på fakkeltoget i morgen kl. 17.15 fra Øksnes rådhus og vis både ordfører og kommunestyre at dere ikke aksepterer at vi skal sitte stille i båten.

Det e nu sjøslaget står og da må vi rigge båt og mannskap best mulig – ikke sitte stille å vente!