«Om hotellplaner, bygningsvern og tett dialog med Hadsel kommune»

Jorunn Fjellanger 

Leserinnlegg

Jeg vil først si at mitt innlegg ikke dreier seg for og imot hotell på Stokmarknes. Tvert imot tror jeg at sentrumsnært hotell kan være et pluss for byen. Plasseringa tror jeg imidlertid det er all grunn til å se nærmere på.

Kullageret, Rødbrygga og Nordgården er fra før regulert til bevaring. Det er da ikke uten grunn at Nordland fylkeskommune (Bladet Vesterålen 12.november) stiller seg svært negativ til planene om å rive det gamle kullageret ved sentrumskaia på Stokmarknes for å bygge Hotell Richard With. Fylkeskommunen sier at å rive Kullageret vil være i strid med bestemmelsene i gjeldende plan, som sier at bygninger innenfor hensynssonen ikke skal rives. Videre peikes det på at planen vil redusere utsyn til havet for bebyggelsen rundt, at hotellet i sju etasjer vil få vesentlig betydning for de øvrige kulturminnene i nærheten og at : «..tiltaket kan være i strid med vesentlige regionale interesser knyttet til kulturminnevern.»

Kristian Eilertsen, som er styreleder i hotellselskapet, sier imidlertid: «..Men det er ingen nasjonale verneinteresser, så dette er ei lokal sak..» Kristian Eilertsen understreker videre at hotellselskapet har hatt tett dialog med kommunen og fått positive signaler som har gjort det mulig å gå videre. Hotellselskapet har allerede kjøpt del av området fra Hadsel kommune. Dette får meg til å stusse. Er det slik at «noen snakker sammen». Jeg kan heller ikke forstå hvem som har rett til å gi «positive signaler» som suverent ser bort fra gjeldende reguleringsplan, planlegger å rive verneverdig bygg og å tillate en byggehøyde dobbelt så stor som nå. Hva skal man egentlig med planer om man nærmest med et pennestrøk kan fravike dem?

Kristian Eilertsen håper hotellselskapet kan sende rivningssøknaden for kullageret i løpet av november og få den behandlet i år. Dette må jo være helt urealistisk framdrift med tanke på den nødvendige planprosessen. «Det er bra at det er blitt arrangert og er lagt opp til møte med berørte parter, spesielt siden planområdet berører mange interesser» skriver fylkeskommunen, noe jeg kan slutte meg til.

Jeg oppfordrer sterkt til at man gir seg tilstrekkelig tid til prosessen. River man kullageret, fjerner man også en viktig del av Stokmarknes sin historie.