«Sortland arbeiderlag mener: Ikke legg ned Kleiva!»

Leserinnlegg

Det er utfordringer i nord. Nordland fylke vil få mindre overføringer fra staten fremover. Nytt inntektssystem fra regjeringen der Nordland fylkeskommune faller uheldig ut, samt stadig færre ungdommer i fylket er noen av årsaksforklaringene til dette.

Politikerne i Nordland fylkeskommune står fremfor noen vanskelige valgt. De må forholde seg til nesten 500 millioner mindre i overføringer fremover og uansett hvor de kutter så vil det gå ut over noen eller noe. I tillegg må det legges til side penger dersom fylket skal ha en sjanse til å investere i nødvendige tiltak som skoler, vei og andre ting som fylket har ansvaret for.

Høyre har kritisert driften av Nordland fylkeskommune. Det brukes for mye på den politiske styringsmodellen, det brukes for mye på administrasjon. Fremskrittspartiet mener det brukes for mye på kultur. Opposisjonen mener de har et alternativt budsjettforslag. Så langt har man ikke sett noe til det. Uansett hvordan man vrir og vender på det så må fylket forholde seg til at det kommer mindre overføringer fra staten.

Det er foreslått i å legge ned 29 linjer i videregående skole. Det er rått og brutalt. Sortland arbeiderlag vet at noen linjer kommer til å bli lagt ned uansett. Vi har rett og slett ikke penger til å drive like stort som i dag. Likevel ønsker vi en diskusjon om hvilken type utdanninger som har livets rett.

Ved avdelinga på Kleiva har fylkesrådet foreslått å legge ned vg2 landbruk og gartnernæring fra 2021-2022, samt vg3 landbruk fra 2022-2023. Sortland arbeiderlag ønsker at Landbrukslinja på Kleiva må få bestå. Det finnes utallige argumenter på dette. Landbruksutdanning er viktig for regionen, nærmeste utdanning vil være på Mosjøen som er 60 mil unna og sist men ikke minst; Dersom man legger ned på Kleiva så vil det gå tapt svært mye fagkompetanse, utstyr og bruk som svært vanskelig vil la seg bygge opp igjen. Vedtaket vil ikke kunne reverseres slik som vi ser det.

Landbrukslinja på Kleiva drives godt og det er et tilbud som er populært hos unge. Søkertallene er gode, frafallet er borte og det har blitt investert mye på Kleiva for at skolen skal være så oppdatert og godt drevet som mulig. Fagfolk sier at å legge ned skolen vil være alvorlig for landbruket i Nordland.

Skolen er også et godt tilbud for de som er mer praktisk anlagt og som ønsker å bruke hele dagen sin på andre ting enn på teoretiske fag. Det må være plass til dem også i fylket. Svært mange av de linjene som er foreslått nedlagt er praktiske linjer. I dette bildet må man spørre seg; Hva er det Nordland har bruk for i fremtiden? Hvilken kompetanse skal vi satse på? Sortland arbeiderlag mener vi må satse bredt og få med oss alle. Landbruk har vært og vil være viktig for regionen. Vi må utvikle oss, finne merkevarer, se gründerpotensialet i ungdom som kan og vil. Også innenfor landbruk. Derfor ber vi: Ikke legg ned Kleiva! La oss finne en løsning!