«Uakseptable kutt i videregående skole»

Bø kommunestyre kommer med følgende uttalelse:
Leserinnlegg

Fylkesrådet har lagt fram sitt forslag til budsjett/ økonomiplan for hhv 2020 og 2020-2023.

I budsjettforslaget ligger ei svekkelse av tilbudet i videregående skole rundt i fylket av en ikke ubetydelig karakter.

Forslaget mener vi bryter med intensjonen og det arbeidet som har vært gjort for å få flere unge til å starte på og fullføre videregående utdanning. Våre generelle begrunnelser for dette er først og fremst følgende:

1. Med tilbud på færre steder vil muligheten til ønska linjevalg for ungdom i nærhet til hjemstedet bli redusert. Det betyr flere hybelboere, med større risiko for frafall underveis, og sannsynlighet for at unge ikke søker på primærønsker eller ikke søker i det hele tatt.

2. Den uttalte og faktiske innretning på sterkere satsing på studiespesialisering i forslaget vil sannsynligvis svekke søkerinteressen fra unge som ønsker fagarbeiderutdanning. Det er riktig at Nordland trenger flere elever som går ut med studiekompetanse, men det må være en balanse i tilbudet.

3.Yrkesfaglinjer som relaterer seg til naturbaserte næringer som fiske/ oppdrett og landbruk kan ikke fjernes. For landbruksutdanninga er det avgjørende at både Marka og Kleiva fortsetter å gi et godt tilbud til de som ønsker dette. Det vil være historieløst å orientere seg i enn annen retning i vårt fylke med så mange muligheter fra naturens side. Det å produsere mat kan aldri bli «umoderne».

Fiskeri og havbruk har stor betydning for sysselsettingen i Lofoten og Vesterålen. Det er gode tider med stor fortjeneste. Det er noe som får ungdommen til både å gå i fiskerbåten og jobbe i oppdrettsnæringen. Det er etter hvert blitt høgteknologiske arbeidsplasser, og det er ifølge opplæringskontoret for nordre Nordland lett å få seg lærlingeplass. Næringa ser behovet for kompetent arbeidskraft i framtida. Denne utdanninga har lite eller ikke frafall i utdanningsløpet.

I den videre prosessen vil Bø kommune, sammen med de andre kommunene i Vesterålen, bidra til en fortsatt desentralisert linjestruktur i videregående skole. Det innebærer at dagens tilbud i Vesterålen må videreføres.

Bø kommune oppfordrer videre Nordland fylkeskommune til å opprettholde utdanningstilbudene i Vesterålen. I stedet for å redusere bør man jobbe for å styrke utdanningsstedene, slik at ungdom i hele Nordland kan få et variert og godt utdanningstilbud som etterspørres av elever, fagmiljøer og næringsliv.

Det vil være framoverlent distriktspolitikk, fremtidsrettet næringspolitikk og ikke minst god ungdomspolitikk.