«Historien om pengene holder ikke»

Leserinnlegg

Når Senterpartiets egne ordførere er ute og kritiserer fylkesrådet, hvor Senterpartiet selv er godt representert, kan ikke dette tolkes som noe annet enn et krystallklart tegn på at fylkesrådet er på tynn og sviktende is. Det må føles noe underlig både for disse lokalpolitikerne, og ikke minst de som har gitt dem sine stemmer, å se hvor lite de er i stand til å påvirke egne partifeller på fylket. Var det dette protestvalget gikk ut på?

Når Høyre i fylkestinget finner store midler som kan omfordeles til samferdsel og videregående skole, og Agenda Kaupang tydelig identifiserer fylkeskommunalt sløseri, må det finnes andre løsninger enn å kutte i tilbudene som er viktigst for fylkeskommunen å levere. Her har Kurt Jenssen helt rett, og det er så man kan få medfølelse med den permitterte fylkestingsrepresentant.

Høyre vil fremme et budsjett som viser en vilje til å satse på utdanning og samferdsel. Når det saltes ned hundreder av millioner kroner, holder ikke historien om pengene. Og hvis nordlandspolitikeren ikke har vilje til å satse på det som skal stå aller øverst på fylkets agenda, da har både Hadsels ordfører og velgerne hans fått svært lite valuta for sine stemmesedler.