«Hvor langt skal den sittende regjering gå før de blir skiftet ut?»

Leserinnlegg

Er det slik at Erna slipper alt ut av sekken nå?
At regjeringen skal rekke å få ut mest mulig av sine distrikts nedbyggende tiltak. Før vi kan få skiftet den ut i kommende valg.

Manglende overføringer til Fylkene, kutt i ferge og båt ruter, og nå det siste utspillet for å gjøre det vanskelig for distrikts-Norge.
Widerøe sitt forslag til kutt av ca. 4000 avganger i distrikts-Norge. I stedet for å styrke de minste flyplassene innenfor det såkalte FOT systemet som SP ønsker.

Så har de innført en avgifts politikk som gjør det umulig for Widerøe å drifte rutenettet i distriktene.
I distrikts Norge har vi ikke trikk og tog. De små flyrutene og flyplassene er distriktenes trikk og tog.
Med de avstander og topografi vi har her nord, er vi helt avhengige av tilbudet fra de minste flyene til Widerøe på kryss og tvers i bygde-Norge.
Dette er et nytt ødeleggende sentraliserings tiltak, som ikke er mindre enn en katastrofe, om dette blir gjennomført!

På sikt vil dette være med på å bygge ned og ødelegge for bosetting og arbeidsplasser i distriktene.
Hadde de i stedet lagt til rette for utviding av alle de minste flyplassene som f.eks. Stokmarknes i FOT systemet, hadde de hatt troverdighet.

I festtaler snakker de om hvor flott det er med den store verdiskapningen vi har i distrikts-Norge. Med den fantastisk flotte ekspansjonen av produksjonen i oppdretts næringen.
I neste øyeblikk gjør de altså det stikk motsatte.
Regjeringen står ikke til troende.

Det er frustrerende å være vitne til denne målrettede raseringen av våre distrikter.