«Til regjeringen: Vi har ingen ungdommer å miste»

Leserinnlegg

Nå får vi håpe at regjeringa som svikter distriktene, ikke også svikter ungdommen.
Jeg har tidligere hevdet i media, og i hovedutvalget for helse og omsorg i Hadsel. At det utvalget som legger frem forslag på avkriminalisering av cannabis, er på ville veier. Etter folkemøtet på Stokmarknes hvor en representant for en anti narkotika organisasjon, og som også jobber med narko i politiet.
Klart tok avstand fra den avkriminaliseringa som forslås.

Den dosen som foreslås lovlig vil sette en bruker i en alvorlig grad av rus, slik jeg har forstått det.
Vi kan da bare tenke oss hva som kan skje i trafikken dersom disse brukerne skal kunne kjøre lovlig. Dette er et alvorlig paradoks i forhold til at politiet skal håndheve og ta folk for kjøring i alko rus. Rus i trafikken er et alvorlig stort trafikksikkerhets problem. Der er nok av narko rus i trafikken som det er i dag. Mørketallene er store. Skal vi legalisere flere tragiske trafikkulykker?
Hvordan skal politiet klare å håndheve for eksempel cannabis rus i trafikken.
Hvem tar ansvaret for en slik politikk?
Hvordan skal man kunne dømme noen for å kjøre i påvirket tilstand i alko rus, mens de skal kunne slippe straff ved å kjøre i narko rus?
Jeg klarer ikke med min beste vilje å forstå logikken i dette.

Jeg vet ikke om noe av det jeg skriver blir lest av noen som sitter i regjeringen.
Men skulle det være slik, vil jeg innstendig be om at de ikke følger forslaget til utvalget.
Ikke risikerer helsen og livet til ungdommene våre, og helsen og livet til alle som ferdes i trafikken.

I stedet for at regjeringen bruker av våre skattepenger på dette.
Bør de heller bevilge midler til kommunene for å styrke rus og psykisk omsorg blant ungdommen.
Rus og psykiatri henger tett sammen, og det er et stort behov for å intensivere dette arbeidet i alle kommuner.