«Vold i nære relasjoner er et samfunnsproblem og et likestillingsproblem»

Leserinnlegg

Partnervold er et omfattende og alvorlig problem, både for den enkelte som rammes, og for samfunnet. Vi mener det må gjøres mer for å hjelpe de som opplever dette. I Norge har hver 4. kvinne vært utsatt for vold eller trussel om vold, og over 8% av kvinner har vært utsatt for alvorlig vold fra partner. Partnerdrap utgjør en fjerdedel av alle drap i Norge, og i 70% av tilfellene er det registrert partnervold i forkant av drapene(tall fra krisesenter.com).

rebyggende arbeid er svært viktig men vi må likevel klare å ha et fokus på de som lever i skadelige - og noen ganger livsfarlige forhold. Som medmenneske kan man bidra med å strekke ut en hånd, tilby praktisk hjelp og husvære, men dette er ofte ikke helt uten risiko. I en situasjon hvor man skal bryte ut av en voldelig og ofte farlig relasjon er det flere praktiske forhold som spiller inn. Når man havner i en krise, gjør det ikke situasjonen enklere ved at både boplass, økonomi og andre faktorer ikke er i orden. En trygg plass å bo, stabil inntekt, og at barn og kjæledyr også er trygge er faktorer som kan bidra til at det er lettere å komme seg vekk fra et farlig forhold. Et krisesenter er kun en kriseløsning, derfor må vi etablere tiltak som kan vare utover den akutte situasjonen. Kampen for å stable livet på beina igjen etter å ha brutt ut tar lang tid og den er krevende. Det å overlate denne kampen til den enkelte er farlig, og det er med på å gjøre det vanskeligere å bryte ut.

Hva kan vi gjøre? Partnervold er ikke bare et individuelt problem, det er et samfunnsproblem som koster oss dyrt i både menneskelig lidelse og samfunnsøkonomi. Det er svært skadelig for barn å vokse opp under slike forhold og problematikken vil kunne gå i arv dersom vi ikke griper inn. For å få kvinner vekk fra farlige forhold, og slik at det ikke blir individuelt eller tilfeldig jobbet med, må det være nasjonale tiltak som gjelder. Tiltakene må være tverrfaglig forankret, i psykisk helsearbeid, lege, politi, NAV og andre relevante instanser. Et minimum må være rask hjelp til å finne en egen bolig, trygg inntekt, gratis juridisk hjelp og tilbud om samtaleterapi. Blant annet må Krisesenterloven utføres i praksis, og rettighetene til de kvinnene som opplever partnervold må også styrkes.

De som opplever partnervold må det første skrittet, men når det er gjort må vi som samfunn og medmennesker være raskt på plass med en utstrakt hånd.